Žádosti o informace

 Žádosti o informace dle Zákon č. 106/1999 Sb. o které jsme žádali a proč.


Všechny žádosti musí být zveřejněny dle zákona a musí být umožněn vzdálení přístup pro všechny občany. K nahlédnutí na internetových stránkách města jistebnice.cz.

2020

02-2020 Faktury VSP
Z důvodu kontroly uhrazených částek za projekty objednaných u firmy VSP projekt.
K nahlédnutí na stránkách jistebnice.cz nebo zde.

01-2020 Faktury Příbramská / Filagona s.r.o.

Z důvodu kontroly uhrazených částek a propočtu procentuálních odměn pro dotační manažerku.
K nahlédnutí na stránkách jistebnice.cz nebo zde.

2019

02-2019 Chodníky náměstí

Z důvodu kontroly vynaložených prostředků byly vyžádány faktury ke kontrole skutečně uhrazených položek.
K nahlédnutí na stránkách jistebnice.cz nebo zde.

01-2019 Vyúčtování el. energie 2018

Z důvodu kontroly vynaložených prostředků byly vyžádány faktury ke kontrole.
K nahlédnutí stránkách jistebnice.cz nebo zde.