Naučná stezka 2010


V neděli 14.listopadu 2010 využívám teplého a slunečného počasí a vydávám se na cestu Naučnou stezkou Jistebnickými sady.

Mapa naučné stezky
 
Turistická mapa na náměstí
Po přečtení informační tabule  vyrážím na trasu ve  12:41 hodin. Přes Malé náměstí, okolo Kulturního domu s nabídkou ubytování a  dále Hrnčířskou ulicí dorážím za pár minut  ke druhému místu stezky – U Součkovi vily. Dobře umístěná tabule s potřebnými informacemi.

U Součkovi vily
Stezka pokračuje po asfaltové cestičce  k rybníku Chadimák. Okolí je pěkně upraveno a udržováno. Okolo rybníka opět po zpevněné cestě jsem po krátké době na stanovišti 3- u altánu u Obecního rybníka. Opět pěkně zpracovaná informační tabule. Horší už je stav altánu, který je zdoben různými neumělými nápisy a řezbami, posetý množstvím nedopalků, přestože je nedaleko odpadkový koš.

U altánku
Pod hrází Obecního rybníka je umístěná mohyla s pamětní deskou zakladatele sadů Adolfa Katze.
 
Mohyla na památku zakladatele městských sadů Adolfa Katze
Pokračuji  po asfaltu k letnímu tábořišti. Jelikož je teplé počasí, obsadili břeh Obecního rybníka rybáři. V sadech mezi stromy  stojí  jedno auto a podle vyježděných kolejí to není asi jediné, které sem přes zákaz jezdí.

Tábořiště u Nového rybníka je pěkně upravené, a vzápětí začíná Alej Adolfa Katze. Zde je vidět, že je cesta více rozježděná, naváží se sem štěrk na zpevnění . Informační  tabule ještě není. Nápis na kameni je opravený díky činnosti místního Okrašlovacího spolku.

Pamětní deska Adolfa Katze.
Podél rybníka je cesta rozježděná a bahnitá, což však průměrně vybavenému turistovi nemůže vadit. Další tabule opět ještě není a ani ta na hrázi Velké Kaplice.

Velká Kaplice
 Po hrázi rybníka, přes silnici pokračuji směrem západním okolo stožárů vysokého napětí. Dostávám se do místa napojení na starou cestu na Plechov, zde opět ještě není Info tabule hotová. 

Označení naučné stezky
Takto pěkně a přehledně je naučná stezka značená.Tady po mírném stoupání  přicházím k místu 8- vyhlídka u kapličky. Svítí sem pěkně sluníčko a tak je to důvod ke krátkému posezení. Je odtud krásný výhled na rybníky a okolní přírodu. Zde dle mého názoru je informační tabule možná nešťastně usazená, cizí návštěvník se bude možná špatně orientovat. Ale ten výhled stojí za to.
Vyhlídka u kapličky
Pohled na rybník Nový

Pohled od „kapličky“ na Nový rybník a dole na Obecní rybník.

Obecní rybník

Vzhledem k neprůchodnosti staré cesty musím obejít přes louku, ale to není na škodu, protože přes louky a pole je  opět překrásný výhled do krajiny.

 A nyní už  stezka míří k Jistebnici, kde vykukuje věž kostela.

Věž kostela Sv. Michala
Na okraji Jistebnice kazí celkový dojem ruina bývalého objektu JZD.Míjím nedokončenou vyhlídku “ Franzejosefa“  a  cestou okolo památného stromu přes faru zakončuji procházku.

Co říci závěrem ?

Myslím, že je stezka dobře zvolená, není to náročný výlet (já to dělal za hodinu a půl). Trasa je velmi dobře značená. Odměnou jsou pěkné výhledy do krajiny. Problém může vzniknout v samém závěru stezky, která vede přes farský dvůr jenž je označen cedulí soukromý pozemek. Rovněž umístění poslední orientační tabule není moc vhodné, protože je nutný vstup na soukromý pozemek. Ale to je pouze můj názor. Rovněž chybí upozornění na možnost občerstvení, neboť MS Vinice tuto možnost neposkytuje, což je určitě škoda vzhledem k vybudovanému posezení s výhledem na Jistebnici.

Úplně závěrem musím vyslovit velké poděkování Okrašlovacímu spolku za odvedenou práci při vybudování této stezky. Dovolte abych tímto svým příspěvkem zároveň vyjádřil podporu článku pana Míry Kubece a myslím, že zrovna tato konkrétní naučná stezka je jedním dílem jeho práce pro Jistebnici.

Dáno v Jistebnici 15. listopadu 2010          

Psal a fotil:  Petr Nešetřil