Místní rozhlas a.k.a. Protipovodňová opatření

Na posledním zastupitelstvu jsme si v reakci na dotaz Milana Bastla vyměnili s vedením města své názory na plánovanou akci "Protipovodňová opatření města Jistebnice". Tato akce, se kterou nesouhlasím, byla i důvodem, proč jsem se rozhodl nepodpořit rozpočet města na rok 2021. Ve skutečnosti se nejedná tak úplně o protipovodňová opatření, jak bychom si je podle názvu představovali, ale o instalaci místního rozhlasu po celém katastru obce, který by měl mít svou úlohu jako výstražný systém při případných povodních. Součástí investice je také digitální povodňový plán, jímž se akce obhajuje. Tento digitální protipovodňový plán by mohl být důvodem pro realizaci projektu, kdyby však náklad na něj (cca 145.000 Kč) nebyl jen zlomkem z celkové plánované investice ve výši bezmála 5 mil Kč. Spoluúčast města na tomto projektu je plánována ve výši cca 1.500.000 Kč. Je potřeba uvést, že přesná výše investice ještě není známa, protože se bude dodavatel a výsledná částka soutěžit. Jestli celkový náklad klesne a o kolik se necháme překvapit.

Slyšeli jste o tom vůbec?

Projektová dokumentace na tuto akci nebyla oficiálně zveřejněna, proto jí nemohu zveřejnit ani já. Jednotlivá data budu tedy uvádět rámcově. Nezveřejnění nepovažuji za chybu, ale záměr. Pokud máte o náhled projektu zájem je potřeba si jej vyžádat na MÚ.

Proč tedy tuto výhodnou investici nerealizovat a nevyčerpat dotační peníze?

Protože celá myšlenka je jednoduše zastaralá. Ano, tento systém může být v jistou chvíli užitečný, ale za jaký náklad? Rozhodně má větší smysl investovat do technologií odpovídajících době. Žijeme v roce 2021. V době mobilů, internetu a sociálních sítí, kdy se každá informace šíří jen tak rychle, jak je důležitá. Zde vidím ten největší nesmysl celé investice. Instalovat hlásiče, které budou většinou vyhrávat nepodstatné informace jejichž obsah se dá doručit jednodušeji, přesněji a hlavně levněji. Tyto hlásiče přitom představují největší část investice - projektovaná výše 2.800.000 Kč (při počtu 107 ks = 26.500,- Kč / ks).

Kolik z nás hlášení rozhlasu vlastně slyší? V půl čtvrté odpoledne? Nebo ráno?

Pokud chceme dělat investici v takové výši, měli bychom znát poptávku. V tomto případě poptávku obyvatel po informacích. Před několika lety byl městem zřízen mobilní rozhlas. Tuto službu využívá cca 300 obyvatel z toho 200 je z Jistebnice (tato čísla zazněla na ZM). Výše tohoto čísla znamená, že obyvatelé buď nemají o informace zájem nebo o tomto informačním kanálu ani nevědí. A právě tato platforma (systém) má přitom potenciál rozhlas nahradit a ušetřit tak značné náklady. Touto cestou bychom mohli rozesílat hlášení i ve zvukové podobě. Informace, které nespěchají, stačí zasílat e-mailem a ty důležité zaslat SMS (zasílání SMS zpráv je v rámci mobilního rozhlasu zpoplatněno a jedno rozeslání stojí řádově několik set korun). Vše je samozřejmě nutné propojit s webovými stránkami města a sociálními sítěmi (FB a IG). Zde se informace šíří nejrychleji o tom nemůže být pochyb.

Je potřeba zmínit, že již pro příští rok se připravuje celoevropský systém výstrahy pro uživatele mobilních telefonů. Tento systém umožní cílit svá hlášení na všechna zařízení v dosahu vysílačů pokrývajícího zasažené území (od menších celků až po celou republiku) a tím informovat všechny potenciálně ohrožené osoby.
Více informací: https://www.denik.cz/z_domova/namisto-siren-vystrazne-sms-system-reverse-112-startuje-za-ctyri-roky-20181126.html

Ale co starší lidé, co neovládají techniku? Nebo ti, co nemají telefon nebo přístup k e-mailu?

Musíme samozřejmě myslet i na tyto obyvatele a pro ně nalézt řešení, které jim umožní získat informace. V době, kdy jsem se s touto investicí seznámil, jsem kontaktoval několik obcí, které se již dříve rozhodly nejít cestou místního rozhlasu, a také několik firem, které tato zařízení prodávají a instalují. Cesta, jak informovat tyto obyvatele se skrývá v možnosti umístit do domácností přijímače velikosti rádia, do kterých by se hlášení vysílalo stejně jako to funguje u venkovních bezdrátových hlásičů. Tato zařízení v hodnotě cca 3000 Kč umožňují hlášení zaznamenávat a přehrát až ve chvíli, kdy se rozhodneme hlášení vyslechnout. Informace je tedy doručena tomu, kdo o ní stojí a ve chvíli kdy jí může nebo chce přijmout. Je to vlastně stejné jako v případě e-mailu nebo SMS. Zásadní otázkou tedy je, jaká by byla poptávka po takovém příjmu hlášení ze strany občanů. Kolik občanů by zvolilo SMS a e-mail? Kolik bychom potřebovali domácích přijímačů? 200? 100? 50? To nejspíš nevíme. Vlastně nevíme, kdo o hlášení stojí, ale víme, že chceme oslovit všechny. Hlášením ve všech ulicích a osadách. V časech, kdy nevíme, kdo bude naslouchat. A nakonec poté, co to vyhlásíme, to pošleme e-mailem nebo SMS.

Ale co nenadálá situace vyžadující okamžité informování občanů?

Od toho slouží výstražné sirény -> https://www.hzscr.cz/clanek/sireny.aspx
Nebylo by lepší obyvatele vzdělávat a naučit je postupy, jak se chovat, když podobné hlášení uslyší a nebude zrovna poledne první středy v měsíci? Vy víte, co v takové chvíli dělat?

Různý pohled na věc?

Zde není žádný konflikt Jistebnice vs. osady ani mladí vs. staří. Žádný zlý Jistebničák nechce odpírat nikomu v osadách právo na informace. Nikdo mladý se nepovyšuje nad staršími lidmi. Zde je problém v přístupu k veřejným financím a jejich využívání. Neměli bychom vždy volit moderní cestu? Samozřejmě s přihlédnutím k potřebám slabších a potřebných? Proč skočíme na lep každému vykukovi, co přijde se zaručeně výhodnou dotací? To budeme dál opravovat historická náměstí dotacemi na bezbariérové chodníky a kupovat bagříky z dotací na vybavení sběrných dvorů? Vždyť je to pořád dokola...

Ale toto je vlastně jen můj názor. Rozhoduje většina...


PS: Myslím, že stejným způsobem (s přihlédnutím k místním odlišnostem) by se na věc mohli podívat také v Milevsku, které plánuje tuto investici ve výrazně vyšší hodnotě.