Mapa spotřeby elektrické energie 2018

Doplnění žádosti 01-2019 Vyúčtování el. energie 2018 - viz. sekce Žádosti o informace.

Přehled všech faktur - zde.

Faktury E-on - zde.
Faktury Bohemia Energy - zde.

V mapě jsou zobrazena jednotlivá odběrná místa s popisem, obdobím měření spotřeby a částkou k úhradě. Pro přehlednost a lepší orientaci jsou jednotlivá místa označena symboly.

Zkratky

VO - Veřejné Osvětlení
HZ - Hasičská Zbrojnice
OV - Osadní Výbor
VH - Vodní Hospodářství


Po shlédnutí jednotlivých odběrných míst se nabízí krátké shrnutí.

Dodavatelé
- město by mělo usilovat o sjednocení všech dodávek pod jednoho dodavatele

Platby pouze za jističe
- odběrná místa, kde není žádný odběr by měla být odpojena ("Zabloudilovna" 19760,75 Kč, Sběrný dvůr Jistebnice 12500,26 Kč)

Neekonomické vytápění
- budovy jako radnice a jejich systém vytápění musí být řešen a vyřešen. Při nákladech ve výši více než 200 tisíc korun ročně je nutné hledat formy úspory a nečekat jestli se poštěstí sehnat nějakou dotaci.
- toto platí také k dalším objektům (Sklad táborská 93.268,99 Kč)

Důsledná přefakturace nákladů
- v budovách kde je instalováno podružné měření je nutné řádně přefakturovat vzniklé náklady (KD Božejovice 159.614,31 Kč - tento přehled neobsahuje úhrady za přefakturaci a proto není možné výši přefakturace ověřit)

Pravidelná o pečlivá kontrola nákladů
- pravidelně kontrolovat výdaje na elektrickou energii a hledat možné úspory

Převedení nákladů na uživatele
- nejlepší způsob jak šetřit je neplýtvat a toho se docílí pouze tím, že uživatel si svou spotřebu platí sám
- proto by měla být spotřeba převedena na uživatele jednotlivých objektů a ti by měli po městu žádat příspěvek na provoz