Odebrání čestného občanství Klementu Gottwaldovi

 

V souvislosti s připomenutím výročí třiceti let od Sametové revoluce jsme byli Mírou Kubecem upozorněni na skutečnost, že bývalý president Klement Gottwald obdržel v roce 1949 čestné občanství našeho města. Tato skutečnost je doložena v obecní kronice na 91. straně.


Pro tuto příležitost si tedy dovolujeme navrhnout zastupitelstvu města odebrání tohoto čestného občanství jako výraz odmítnutí režimu a jeho vůdců, jejichž konec si v dnešních dnech připomínáme.

Návrh o zařazení bodu na jednání 8.ZM
www.dropbox.com
Materiál pro zastupitele s usnesením
www.dropbox.com

Scan z kroniky
www.dropbox.com

Důvodová zpráva pro zastupitelstvo města.
Smyslem udělení čestného občanství by měly být zásluhy o rozvoj vlasti a zejména pak města, o propagaci jeho dobrého jména. Zde tomu tak zjevně nebylo. V níže uvedeném případě se jednalo o udělení občanství v souvislosti s aktuální politickou situací a poválečnými náladami ve společnosti. Je třeba zdůraznit, že jmenovaná osoba je s odstupem času vnímána negativně jako ta, která se svými činy provinila proti lidskosti, nebo patřila mezi hlavní a aktivní vykonavatele komunistického režimu na území Československé republiky. Není důvod, aby přední pohlaváři režimu, který byl uznán zločineckou ideologii, měl nadále titul čestného občana města Jistebnice. Klement Gottwald byl poslancem Národního shromáždění již od roku 1929. Za druhé světové války byl v komunistickém odbojovém centru v Moskvě. Po parlamentních volbách 1946 se stal premiérem, po smrti Edvarda Beneše v červnu 1948 prezidentem. Byl hlavní strůjce únorového převratu, po kterém ČSR na 41 let ovládla komunistická diktatura. Je přímo odpovědný za smrt, věznění či emigraci desetitisíců lidí. Také za hospodářskou katastrofu způsobenou centrálním plánování výroby, nebo násilnou kolektivizací. Dnes je již dostatečně prokázáno, že ovládnutí ČSR komunistickou mocí byl dlouhodobý cíl KSČ.

Přijetím usnesení bychom se připojili k celé řadě měst a obcí, které touto cestou odmítají minulý režim, a to zejména ve své nejtvrdší podobě konce čtyřicátých a začátku padesátých let. Právě v této době bylo i čestné občanství Klementu Gottwaldovi uděleno.

Myslím, že je mnoho jiných, kteří by si takové ocenění zasloužili a možná by stálo za zamyšlení, proč takovým oceněním šetříme a čas od času čestné občanství neudělíme.