#KOMENTÁŘ - Včasná, objektivní a pravdivá informace – cesta k rozmrznutí Jistebnice

 Na poslední schůzi zastupitelstva města Jistebnice 12.9. 2019 se sešlo veliké množství občanů. Zejména z Jistebnice - „DĚKUJEME JISTEBNICE“. Bylo to hlavně z důvodu práce nového osadního výboru a také ze špatné nebo žádné informovanosti občanů města. Občany zajímají nejen prioritní záležitosti města, ale i ostatní věci, které se dotýkají přímo nich. Podle mého názoru informovanost občanů tak nějak ZAMRZLA, a ne a ne rozmrznout. Chtěl bych se zmínit o několika problémech a akcích, o kterých občané nebyli informováni z důvodů neznámých nebo úmyslně.

Některé z nich...

Prodej parcel v lokalitě u Smolíka. Občanům nebyla poskytnuta informace, že nemohou ve východní straně lokality stavět, protože to není v územním plánu, který se teprve bude zpracovávat. Byl to úmysl MÚ tento fakt zamlčet, aby se parcely co nejdříve prodali a občane div se?

Chodníky ve městě. Občané opět nebyli informováni o konečné verzi projektu. Exstarosta p. Mašek tvrdí, že projekt prý byl přepracován na základě petice cca 170 občanů, kterou iniciovaly prodejny pí. Bechyňové a pí. Toužimské z důvodů vystavování zboží na chodníku a možnosti umístění pergoly k občerstvení občanů, rovněž na chodníku. Byli iniciátoři petice MÚ informováni, že z důvodu dotačního titulu NEMOHOU BÝT NA CHODNÍCÍCH ŽÁDNÉ STAVBY? Na chodnících se parkuje, zajíždí na ně zásobovací vozidla apod. To se může ničit za ty miliony?

Pošta v Jistebnici. Dne 25.4. 2019 rada města schválila souhlas s trvalou změnou otevírací doby pošty v Jistebnici. PROČ MÚ neinformoval občany Jistebnicka a okolí o této trvalé změně? Bál se negativních ohlasů? Občané se to dozvěděli od pošty až 28.8. 2019. (Pozn. Vedení městyse Sepekov o problémech pošty u nich intervenovalo spolu se senátorem Větrovským u Gen. Ředitele pošty v Praze a žádáli o pomoc.) U NÁS NIC! P. Mašek se chodil ptát na poštu jak to bude od 1.9. fungovat? NEZAMRZLA komunikace starosty a místostarosty?

INFORMAČNÍ PORTÁL MĚSTA JISTEBNICE A JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

Informace pro nejen občany Jistebnicka, ale i jiné občany jsou chabé a nedostatečné. 

- Např. v kontaktech není uveden místostarosta p. Mašek. Proč? Mám to brát tak, že funkce místostarosty je bezvýznamná a že za fukční období spolkne min. 900 000,- Kč?
- Už několik let na portálu figuruje zateplení a využití OZE v objektu sokolovny nebo obnova zastaralé techniky u hasičů v Jistebnici.
- Chybí informovanost o kulturních, sportovních a společenských akcích na Jistebnicku, Táboře, Milevsku a dalších městech v našem okolí. 
- Chybí např. OTEVÍRACÍ DOBA dvou info center, pošty, restaurací a hospod.

Již několikrát bylo na schůzích Zastupitelstva města navrhováno, aby Jistebnický zpravodaj vycházel 1x za měsíc jako v jiných městech (např. V Sedlci-Prčici). Informace se v současné době dostávají se zpožděním tří měsíců. Pak je těžké reagovat na věci, které se udály v červenci, který vyjde v říjnu? Informace mají být dány občanům včas, srozumitelně a pravdivě a ne až důležité věci pominou na aktuálnosti.

Zaujalo mě stanovisko místostarosty v posledním zpravodaji, cituji „Občané mají právo na pravdivou, komplexní a včasnou informovanost, ale té se jí nedostává.“ konec citace. Bylo to sice uvedeno v souvislosti s jeho napadením. Zároveň p. Mašek popírá svá slova, když uvádí některé články z okres. plátků o nepravdivých informacích nebo nesmyslech, které poškozují Jistebnici. PROČ není konkrétní a tyto zprávy neuvede na pravou míru nebo nedementuje? Nevím co měl p. Mašek na srdci, když informuje občany Jistebnicka o problémech ČSSD a soudce Altnera nebo, že by bylo vhodné, aby restaurační zařízení v Jistebnici měla větší otevírací dobu, čímž by se více využilo i jejich stávajících sociálních zázemí. Doufám, že už p. Mašek oslovil majitele hospod a restaurací se svou myšlenkou. Určitě budou nadšeni.

Také některé informace ve zpravodaji jsou obecné a povrchní. Uvedu např. RM č. 14 schválila souhlas s nákupem vozidla Dacia Duster 4x4. Chybí info, kolik to bude stát, účel nákupu, zda bude nové nebo ojeté atd. Na okraj: Jistebnice by v tom případě měl 5 osobních aut. Třeba Sedlec – Prčice mají 2 osobní auta (jedno starostka a jedno technické služby s.r.o.) a to mají také 28 osad a vesnic a 2800 obyvatel. Když už jsem u Sedleckého měsíčníku tak mě zaujalo, že se v něm mimo jiné vyhlašuje veřejná výzva na pracovní místo u města obálkovou metodou. Bylo by to dobré i u nás? To by ale zpravodaj musel vycházet 1x měsíčně!

Nebo informace starosty o plán. staveb. akcích: např. oprava rampy před KD Vlásenice. Chybí opět info, kdo provede, rozsah prací opravy a cena opravy?

Dále chybí informace o nově ustanovených osad. výborech (kromě Jistebnického a Makovského) po volbách.

Mohl bych psát o další neinformovanosti občanů Jistebnicka, ale to stačí. Jelikož na poslední schůzi přešel bod diskuse (byl jsem asi na WC) v živelnou výměnu názorů, které již nebyly akceptovány, protože zapisovatel a někteří zastupitelé již odešli domů, tak jsem považoval za potřebné se vyjádřit tímto způsobem. Příště si asi podám písemnou přihlášku do diskuse a budu žádat i písemnou odpověď.