#KOMENTÁŘ - Konečně se našla

Po dlouhém hledání na MÚ Jistebnice se konečně našla „Pravidla provozu kulturních zařízení (případně sportovních zařízení) v majetku města Jistebnice“. Schválena byla dne 5.4.2012 (naše zn. ČJ.OBJI ?/2012). Tedy bez ČJ, proto se asi tak dlouho hledala!

V těchto pravidlech, která jsou určena – cituji – „všem předsedům osadních výborů v městě Jistebnice a zástupcům spolků“ řeší záležitosti provozu a užívání majetku města. Jestli se tato pravidla dostala k výše uvedeným osobám pochybuji.

V těchto pravidlech je mimo jiné uvedeno, kdo je zodpovědný správce, kdo vede provozní směrnice v provozním deníku zařízení města, dále je stanoveno, kdo hradí investiční a neinvestiční náklady spolků. Zde jsem narazil na problém spolků města Jistebnice, které platí při plesech či jiných akcích správci (provozovateli KD) režijní náklady v řádu tisíců. V ostatních KD v osadách spolky neplatí. Kde je ta rovnost!

Dále by bylo zajímavé jak jsou řádně učtovány finanční prostředky ze soukromých akcí, které podlehájí zdokumentování a následné kontrole MÚ Jistebnice.

Dle mého názoru by se pravidla měla zveřejnit ve zpravodaji, aby si občané Jistebnicka udělali obraz O ROVNOSTI, o které místostarosta města rád píše a hovoří. Myslím si, že spolky v Jistebnici jsou v rozporu s těmito pravidly okrádány při akcích v KD. Ne p. Stejskalem, ale městěm. Je to také důkazem konzervativní neochoty stanovit kulturní a sportovní výbory jako v ostatních obcích a městěch (Sepekov, Sedlec-Prčice a další).