Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2019

#KOMENTÁŘ - Konečně se našla

Obrázek
Po dlouhém hledání na MÚ Jistebnice se konečně našla „Pravidla provozu kulturních zařízení (případně sportovních zařízení) v majetku města Jistebnice“. Schválena byla dne 5.4.2012 (naše zn. ČJ.OBJI ?/2012). Tedy bez ČJ, proto se asi tak dlouho hledala! V těchto pravidlech, která jsou určena – cituji – „všem předsedům osadních výborů v městě Jistebnice a zástupcům spolků“ řeší záležitosti provozu a užívání majetku města. Jestli se tato pravidla dostala k výše uvedeným osobám pochybuji. V těchto pravidlech je mimo jiné uvedeno, kdo je zodpovědný správce, kdo vede provozní směrnice v provozním deníku zařízení města, dále je stanoveno, kdo hradí investiční a neinvestiční náklady spolků. Zde jsem narazil na problém spolků města Jistebnice, které platí při plesech či jiných akcích správci (provozovateli KD) režijní náklady v řádu tisíců. V ostatních KD v osadách spolky neplatí. Kde je ta rovnost! Dále by bylo zajímavé jak jsou řádně učtovány finanční prostředky ze soukromých akcí, které podl

Noc sokoloven

Obrázek

Farnost Jistebnice zde do divadla

Obrázek

OV zve na setkání s občany

Obrázek

Přednáška o židovském hřbitově

Obrázek