#KOMENTÁŘ - Doplnění k budoucí výstavbě

Vzhledem k tomu, že aktuálně řešíme, jakým stylem budeme tvořit nové parcely nad ulicí Krátká, rád bych ukázal, jak bychom se mohli inspirovat jinde a ušetřit tak náklady, které nejsou potřeba. Příkladem může být soukromý developerský projekt v Náchodě u Tábora. Osobně bych tam žít nechtěl (to je tou lokalitou), ale zaujalo mě, jakým stylem tam jsou řešeny komunikace a celkové rozvržení prostoru.


Celý development je obytná zóna - cs.wikipedia.org.

Omezená rychlost na 20 km/h.

Do zóny je umístěna zeleň - stromy a travnaté pásy místo chodníků.
Zelené pásy umožňují vsakování vody.

Vzhledem k tomu, že development byl financován z dotace,
bylo potřeba umístit kontejnery pro recyklování.
To by u nás asi nebylo v dané lokalitě potřeba.

Stejně tak stání pro invalidy byla podmínkou dotace.

Komunikace je sdílena mezi auty a chodci. Je užší.

Nesmí se parkovat jinde než na vyhrazených místech.
Každý má jedno parkovací stání před domem v rámci komunikace a další stání si pak musí zřídit na svém pozemku.

Pozemky jsou o velikosti okolo 900 m2. Při ceně 3000 Kč za m2 skoro 3 miliony za pozemek. U nás by mohla být cena šestinová.

Podobně je situace řešena i v Chotovinách - Červeném Záhoří. Opět zóna se sníženou rychlostí, zákaz stání (na fotce stojím já), úzké silnice bez chodníků a nutnost stát na vlastním pozemku.
U nás jsou teď ulice, které byly řešeny velkoryse, jedním velkým parkovištěm. Například ulice Sadová, kde jsem vyrůstal. Chodníky jsou poměrně drahé parkovací stání.


Pokud se podíváte na ulici Zahradní, tak z té je jednosměrka. Neříkám, že by bylo řešení zakázat obyvatelům této ulice parkování na silnici. Spíš by bylo vhodné se při případné opravě povrchů této ulice přizpůsobit současnému stavu.

Nejlepší by bylo, kdyby nám s rozvojem pomohl někdo, kdo se tím zabývá a kdo tomu rozumí. Podle mého názoru je zbytečné dělat chodníky tam, kde nejsou potřeba. Chodníky v dobrém stavu je potřeba mít na místech jako jsou úzké ulice, kde jsou domy postaveny na uliční čáře, a ne v ulicích, kde se více chodí po asfaltu než po chodníku. Opravdu není problém, aby lidé a auta sdíleli prostor. 

Jak jsem řekl, je potřeba, aby nám s návrhy pomáhali skuteční odborníci. Potom můžeme šetřit náklady, které nejsou potřeba a použít je tam, kde chybí...