Bytová výstavba v Jistebnici II

 Ve středu 12.6.2019 proběhlo druhé pracovní setkání zastupitelů na téma bytové výstavby v Jistebnici. Přizváni byli i zástupci OV Jistebnice Míra Kubec a Pavel Procházka. Tentokrát jsme se vydali přímo na místa, kde je uvažována výstavba a případně další rozvojové lokality, které jsou v majetku města nebo jsou navrhovány k zakoupení a zahrnutí do případného rozvoje.

Před šetřením jsme se zeptali v dotazníku zájemců na jejich potřeby.
Výsledek ankety můžete vidět ZDE.

Komentář k průběhu šetření u jednotlivých fotografií.

Setkání jsem začali v prostoru za "zámečkem". Zde je vidět jeho neutěšený stav, který je často přikládán vandalství. Zde by mohla proběhnout celková revitalizace toho prostoru, který by se stal odpočinkovou zónou.

Skautská klubovna by měla dostat v rámci revitalizace novou fasádu. Vznikla by cesta, která by propojila náměstí se sídlištěm nad hřištěm.

Pohled směrem k zámečku ukazuje celkově zanedbaný a nevyužitý stav tohoto místa.

Historická zeď by mohla být opravena a stromy by dostaly potřebné parkové úpravy.

První případnou rozvojovou lokalitou, kterou jsme navštívili, je prostor za domem zvaným "Zabloudilovna". Tato budova je v majetku města již několik let. Dům byl primárně zakoupen, aby přes jeho pozemek byla vedena páteřní kanalizace. Pozemek navíc navazuje na další městské pozemky a ze zadní části také k radnici. Zde by bylo také možné uvažovat o dalším rozvoji. Byl by zde prostor pro menší bytovou výstavbu.

Prostor pod hřištěm je nevyužitý. Napojení náměstí a sídliště nad hřištěm zde nefunguje. Přítomnost ČOV celý prostor také velice limituje. Pokud bude realizována nová centrální ČOV za městem, vznikne zde poměrně rozsáhlý prostor městských pozemků, který si říká o využití. Z diskuze, kterou jsme na tomto místě vedli, vzešel názor, že toto místo by bylo možná vhodné pro budování sportovního zázemí. Pro tuto vizi budeme hledat shodu v rámci všech sportovních organizací města.

Další pohled na prostory pod hřištěm.

V rámci setkání jsme navštívili také budovu bývalého lesního úřadu. Tato stavba je dlouhou dobu na prodej.

Pohled jak jej všichni známe.

Vnitřní prostory by bylo potřeba kompletně rekonstruovat.

V rámci předchozí rekonstrukce byla kompletně opravena střecha. Vnitřní prostory jsou rozestavěné.

Některé místnosti byly stavebně připravovány na zamýšlené bydlení.

Další pohled.

Pokud by se uvažovalo o využití této stavby, tak by mohlo dojít k propojení s předchozími pozemky pod hřištěm. Přístup do tohoto objektu by bylo možné plně zajistit ze strany od ČOV včetně příjezdové cesty. Kritizovaný vstup z ulice Palackého by tedy vůbec nebyl potřeba. Zde je pohled k ČOV.

Další budovou je tak zvaná "Zabloudilovna". Ta byla zakoupena (cca 600.000 Kč), jak již bylo uvedeno, zejména pro potřeby plánované kanalizace. Budova samotná nenabízí v současném stavu příliš velký potenciál.

V úvahu by mohla přicházet spíše její demolice a hledání optimálního řešení pro dané místo. Variantou by mohla být změna dispozice a orientace budovy směrem do dvora. Nešťastné a neřešitelné podmínky ulice v Palackého celou situaci komplikují.

Pohled do dvora domu.

Zásadní rozvojovou lokalitou je pak výstavba bytového domu, který byl již dvakrát téměř realizován a který má i v dnešní době platné stavební povolení. Jedná se o bytový dům v lokalitě nad Úvozní ulicí. Zde by mohl vzniknout bytový dům s deseti byty. Jejich dispozice by byla 4x 1KK, 4x 2KK, 2x 3KK. Tento projekt není dokonalý, ale vzhledem k množství vynaložených prostředků má naší plnou podporu. V současné době je potřeba nalézt optimální způsob financování projektu z dotačních titulů nebo formou úvěru. Dotace, která měla původně pomoci financovat tento projekt není již použitelná a pozemek, který v současné době vlastní společnost Byty Jistebnice s.r.o. bude darován městu zpět.

Další rozvojovou lokalitou je městský pozemek o rozloze cca 1ha nad ulicí Krátká. Zde budeme prosazovat přípravu stavebních pozemků. Pro tuto lokalitu preferujeme přípravu menších pozemků o rozloze okolo 800 m2, protože při této velikosti bychom mohli nabídnout do deseti pozemků za dostupnou cenu. Obslužná komunikace by vedla středem pozemku. Realizaci tohoto projektu nic nebrání a rádi bychom vše připravili co nejdříve.

Další pohled na lokalitu nad ulicí Krátká.