Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červenec, 2019

#KOMENTÁŘ - Doplnění k budoucí výstavbě

Obrázek
Vzhledem k tomu, že aktuálně řešíme, jakým stylem budeme tvořit nové parcely nad ulicí Krátká, rád bych ukázal, jak bychom se mohli inspirovat jinde a ušetřit tak náklady, které nejsou potřeba. Příkladem může být soukromý developerský projekt v Náchodě u Tábora. Osobně bych tam žít nechtěl (to je tou lokalitou), ale zaujalo mě, jakým stylem tam jsou řešeny komunikace a celkové rozvržení prostoru. Celý development je obytná zóna -  cs.wikipedia.org . Omezená rychlost na 20 km/h. Do zóny je umístěna zeleň - stromy a travnaté pásy místo chodníků. Zelené pásy umožňují vsakování vody. Vzhledem k tomu, že development byl financován z dotace, bylo potřeba umístit kontejnery pro recyklování. To by u nás asi nebylo v dané lokalitě potřeba. Stejně tak stání pro invalidy byla podmínkou dotace. Komunikace je sdílena mezi auty a chodci. Je užší. Nesmí se parkovat jinde než na vyhrazených místech. Každý má jedno parkovací stání před domem v rámci komunikace a další stání si pak musí zřídit na svém p

Bytová výstavba v Jistebnici II

Obrázek
 Ve středu 12.6.2019 proběhlo druhé pracovní setkání zastupitelů na téma bytové výstavby v Jistebnici. Přizváni byli i zástupci OV Jistebnice Míra Kubec a Pavel Procházka. Tentokrát jsme se vydali přímo na místa, kde je uvažována výstavba a případně další rozvojové lokality, které jsou v majetku města nebo jsou navrhovány k zakoupení a zahrnutí do případného rozvoje. Před šetřením jsme se zeptali v dotazníku zájemců na jejich potřeby. Výsledek ankety můžete vidět  ZDE . Komentář k průběhu šetření u jednotlivých fotografií. Setkání jsem začali v prostoru za "zámečkem". Zde je vidět jeho neutěšený stav, který je často přikládán vandalství. Zde by mohla proběhnout celková revitalizace toho prostoru, který by se stal odpočinkovou zónou. Skautská klubovna by měla dostat v rámci revitalizace novou fasádu. Vznikla by cesta, která by propojila náměstí se sídlištěm nad hřištěm. Pohled směrem k zámečku ukazuje celkově zanedbaný a nevyužitý stav tohoto místa. Historická zeď by mohla být