Bytová výstavba v Jistebnici

Včera po zasedání rady města proběhlo pracovní setkání zastupitelů k řešení problému výstavby bytů v Jistebnici. Přizván byl také poředseda OV Jistebnice Míra Kubec. Pan starosta nás informoval o aktuálních možnostech financování výstavby z veřejných zdrojů. V současné době máme více možností, kterými se bude dále zabývat. O postupu vás budeme průběžně informovat.

Příští týden ve středu 13.6. máme domluvené další setkání, při kterém budeme hledat řešení přímo na místech možné výstavby.

V souvislosti s tímto tématem bychom rádi oslovili občany, kteří řeší nebo plánují řešit možnosti bydlení v Jistebnici, aby nám odpověděli v krátkém dotazníku. Sesbírané informace nám mohou pomoci připravit řešení dle vašich požadavků.

⏩⏩⏩ VYPLNIT DOTAZNÍK ⏪⏪⏪