Ustanovení osadního výboru v Jistebnici

 Setkání s občany máme za sebou. Účast potvrdila zájem obyvatel Jistebnice o dění v našem městě. Pro ty co nemohli, přinášíme krátké shrnutí.

ČOV

V prvním bloku, věnovanému připravované ČOV, zazněla prezentace od projektantů z firmy VSP projekt k plánované akci. Projekt k vybudování centrální ČOV a sítě oddělené kanalizace v celém městě je na samotném začátku a projektanti zatím sbírají informace pro přípravu projektu. Po úvodní prezentaci zaznělo i mnoho dotazů z řad diváků což bylo přesně smyslem tohoto setkání. Projekt je na samotném počátku, ale jak bude akce postupovat budeme iniciovat další setkání. Pokud má v našem městě vzniknout takto významná stavba, tak je potřeba jí podrobit maximální veřejné diskuzi a zajistit také aby měli občané všechny informace. Další setkání očekávejte v druhé polovině letošního roku. Budeme Vás včas informovat a rozhodně doporučujeme se setkání účastnit. Týká se to nás všech.

OSADNÍ VÝBOR

V druhé části proběhla volba navržených kandidátů do osadního výboru v Jistebnici. Jsme rádi, že i o tento bod byl zájem a návštěvníci setkání vydrželi a vyjádřili svým hlasováním podporu navrženým kandidátům. Zrod od prvotní myšlenky až k návrhu trval přes dva měsíce. Celý postup si můžete připomenout níže.

10.2.2019 Fórum 5J

Důležitý je však výsledek a tím je 9 kandidátů, kteří budou navrhnuti zastupitelstvu města jako osadní výbor v Jistebnici. Hlasování se zúčastnilo 81 občanů, kteří mohli udělit až 9 hlasů na hlasovací lístky. Celkem bylo rozdáno 615 hlasů ze 729 možných. Po sečtení Se nám kandidáti seřadili v tomto pořadí.

1. Miroslav Kubec
2. Miroslav Maňák
3. Tereza Švecová
4. Milan Pešek
5. Vanda Pincová
6. Vlastimil Charvát
7. Radek Hronec
8. Pavel Procházka ml.
9. Petr Bojko

Je potřeba poděkovat všem. Kandidátům, kteří se nevešli mezi 9 vybraných a bez kterých by volby neměly smysl. Kandidátům, kteří důvěru dostali a kteří mají chuť věnovat kus svého času práci pro naše město. A hlavně těm, kteří přišli a svým hlasem důvěru potvrdili. Děkujeme.