Stav Jistebnického sportu a jeho zázemí očima zastupitele a občana

 V Jistebnici žiji celý svůj život a díky své rodině i celý život mohu sportovat a sport mne díky bohu i živí. Cestoval jsem po závodech na celém Světě a sledoval stav sportovišť a kultury sportování v mnoha městech i vesnicích v České republice i v zahraničí a tak mohu směle říci, že si troufám hodnotit kvalitu prostředí, které ta která obec sportu nabízí.


V Jistebnici má sport na všech úrovních velkou historii a kvalitu a musím hrdě říct, že jsem “Jistebničák” a že jsem sportovec, protože v okolních obcích má v tomto směru skvělý zvuk a Jistebnice sportem doslova žije.

I díky mému tátovi, který pro sport v Jistebnici udělal opravdu hodně se podařila prosadit myšlenka běžkařských tras, založit Spolek pro sport všeho druhu i spolek SEKS a pro sport v Jistebnici žije opravdu hodně nadšenců i aktivních sportovců. Mnohé se dělá pro děti a občany , kteří mají zájem sportovat a za to je potřeba městu Jistebnice, všem dobrovolníkům i trenérům a rodičům poděkovat.

Zde si v krátkosti dovolím pár čísel, kolik členů sportuje:

Atletický kroužek SPSVD - 45 dětí
Cyklistika SPSVD - 45 sportujících
Hasičský sport - 65 sportujících
Fotbal celkem na 75 fotbalistů
Božejovický fotbal - 20 sportovců
Makovský Fotbal - 15 sportovců
Ski klub Hůrka - ca 25 sportujících
Sokol Jistebnice - celkem 210 sportujících (103 dospělých - 107 dětí)

Celkem - cca 500 sportovců (nepočítaje neregistrované sportovce v klubech nebo sokolu).

Poznámka: u některých klubů jsou čísla orientační do uzávěrky článku jsem se k přesným počtům nedostal - díky za pochopení.

Bohužel to stejné nemohu říci o stavu našich sportovišť i koncepci sportu jako celku. Ta dle mého názoru není dobrá a je třeba to změnit!

Chybí nám kvalitní multisportovní hřiště.Chybí nám klíč k financování sportu i jeho kompletní zmapování. Chybí nám kompletní vize kolem sportu v Jistebnici. Z pozice zastupitele není můj zájem sport regulovat nebo řídit , ba právě naopak ho rozvíjet a pomáhat mu.

Dovolím si zde jen pár důležitých otázek ať si na ně každý čtenář odpoví sám:

Máme sportovní hřiště pro seniory?
Máme kvalitní sportovní zázemí pro naše sportující děti?
Máme zázemí pro setkávání se napříč sportovním spektrem?
Víme transparentně kolik peněz jde do jakých sportovišť jak jsou tyto peníze využity?
Víme vůbec jaká je vize jednotlivých sportů a kam by měla směřovat koncepce sportu v Jistebnici?
Víme jak se vůbec sport financuje z hlediska celku a z jakých finančních zdrojů ho můžeme krýt a rozvíjet?

Z hlediska zastupitele i občana není sport v Jistebnici jen o tom zaplatit nebo dokonce tzv. zalepit potřeby sportujících oddílů, ale vnést do nich vize, řád a smysl. To se ale jednotlivci nepodaří. Je to týmová práce a tu v Jistebnici a bohužel ani v řadách vedení města zatím nevidím. Vím, že je zapotřebí důležitějších věcí jako je ČOV , bytový dům a stanovení jasných priorit i investičních akcí města. Ale přátelé přiznejme si že sport nepřímo ovlivňuje naše vnímání světa i kvalitu naší ekonomiky a života.

Pojďme Jistebnicko udělat lepším z hlediska sportu i dalších oblastí a to se jinak než týmovou prací a zapojení lidí potažmo výborů a pracovních skupin nedokáže.

Mgr. Ivan Rybařík
zastupitel města Jistebnice

Možné varianty budoucího multi-sportovního hřiště v Jistebnici:

Lokalita za SokolovnouLokalita Fotbalové hřiště:

Pro kultivaci stávajícího prostředí je zapotřebí seriózní projekt, který bude komplexním řešením.


Zoufalý stav doskočiště a sportovního zázemí pro fotbalisty, atletický klub i sportovce


Kabiny a možný nevyužitý prostor - stav kabin je podle mého názoru tristní a je potřeba to změnit.

Lokalita Starý smeťák

Krásný prostor u rybníka Smolík, krásná plocha, která je dle mého názoru ideálním místem pro vytvoření multi-sportovního hřiště a zázemí pro širokou veřejnost. To je ale na veřejnou diskuzi a odborný názor.


Druhý pohled na nádhernou alej vzrostlých stromů. Co by šlo udělat s rybníkem Smolík už je otázkou vizí a široké diskuze...Lokalita Městské sady u rybníků Nový - Obecák

Romantické místo v městských sadech je sice pro hřiště jako stvořené, ale celkem daleko od centra dění.