Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z březen, 2019

Ustanovení osadního výboru v Jistebnici

Obrázek
  Setkání s občany máme za sebou. Účast potvrdila zájem obyvatel Jistebnice o dění v našem městě. Pro ty co nemohli, přinášíme krátké shrnutí. ČOV V prvním bloku, věnovanému připravované ČOV, zazněla prezentace od projektantů z firmy VSP projekt k plánované akci. Projekt k vybudování centrální ČOV a sítě oddělené kanalizace v celém městě je na samotném začátku a projektanti zatím sbírají informace pro přípravu projektu. Po úvodní prezentaci zaznělo i mnoho dotazů z řad diváků což bylo přesně smyslem tohoto setkání. Projekt je na samotném počátku, ale jak bude akce postupovat budeme iniciovat další setkání. Pokud má v našem městě vzniknout takto významná stavba, tak je potřeba jí podrobit maximální veřejné diskuzi a zajistit také aby měli občané všechny informace. Další setkání očekávejte v druhé polovině letošního roku. Budeme Vás včas informovat a rozhodně doporučujeme se setkání účastnit. Týká se to nás všech. OSADNÍ VÝBOR V druhé části proběhla volba navržených kandidátů do  osadníh

Stav Jistebnického sportu a jeho zázemí očima zastupitele a občana

Obrázek
  V Jistebnici žiji celý svůj život a díky své rodině i celý život mohu sportovat a sport mne díky bohu i živí. Cestoval jsem po závodech na celém Světě a sledoval stav sportovišť a kultury sportování v mnoha městech i vesnicích v České republice i v zahraničí a tak mohu směle říci, že si troufám hodnotit kvalitu prostředí, které ta která obec sportu nabízí. V Jistebnici má sport na všech úrovních velkou historii a kvalitu a musím hrdě říct, že jsem “Jistebničák” a že jsem sportovec, protože v okolních obcích má v tomto směru skvělý zvuk a Jistebnice sportem doslova žije. I díky mému tátovi, který pro sport v Jistebnici udělal opravdu hodně se podařila prosadit myšlenka běžkařských tras, založit Spolek pro sport všeho druhu i spolek SEKS a pro sport v Jistebnici žije opravdu hodně nadšenců i aktivních sportovců. Mnohé se dělá pro děti a občany , kteří mají zájem sportovat a za to je potřeba městu Jistebnice, všem dobrovolníkům i trenérům a rodičům poděkovat. Zde si v krátkosti dovolím

#KOMENTÁŘ - Posilovny v Jistebnici

Obrázek
  Chtěl bych zde napsat několik slov k posilovnám v Jistebnici. 1.  Když se stavěla nová tělocvična, tak zastupitelstvo odsouhlasilo, že se přistaví u tělocvičny posilovna pro veřejnost v hodnotě 800.000 Kč a za 100.000 Kč se koupí vybavení. Myslím, že na to byly i dotace, ale to se všechno dá dohledat. 2.  Vybavení posilovny jsem měl na starosti já osobně. Myslím, že se mi podařilo sehnat vybavení posilovny za velmi dobrou cenu (cca 92.000 Kč), které mělo být umístěné do nové posilovny u tělocvičny.  3.  Pro posilovnu jsem jel já a Míla Vavřík. Když jsme přijeli do Jistebnice, tak jsme toto vybavení složili do garáží v kasárnách na přání pana Maška. 4.  Nastala změna a pan Mašek a pan Jelínek (ředitel školy) rozhodli, že posilovna pro veřejnost u tělocvičny nebude a vybavení se dá dočasně do sokolovny. 5.  Pan Mašek říkal, že jsou v sokolovně všichni spokojeni. Asi jim nic jiného nezbývá, ale pravda je taková, že většina spokojená není. Pořád za mnou chodí kluci, že chtějí chodit cvič