Nahrávání a záznamy ze zastupitelstva

Jak jsem psal již v komentáři k poslední radě, natáčení a živé přenosy ze zasedání zastupitelstva města Jistebnice dál budí emoce. K tomuto bodu vznikla vzrušená diskuze, kde jsme bohužel nenašli shodu ani podporu. Zastupitelé se dál proti nahrávání vymezují.

Po situaci z posledního zasedání zastupitelstva jsem ověřil všechny dostupné informace a z nich vytvořil následující otázky a odpovědi. Jen připomenu, že pan Němeček z SDH Jistebnice se vyhradil proti natáčení v prostorách klubovny hasičů. Jak to tedy je?

JE ZASEDÁNÍ VEŘEJNÉ I V KLUBOVNĚ HASIČŮ?

Pokud by SDH natáčení bránilo, porušovalo by zákon (konkrétně §93 odst. 3 zákona 128/200 Sb.), protože zasedání je ze zákona veřejné. V případě je-li zasedání veřejné, lze legitimnost pořizování audiovizuálního záznamu odvodit dle nálezů, které uvádím zde, a které jsou veřejně známé.

Pokud by mělo SDH výhrady ke konání veřejného zasedání zastupitelstva, mělo by tedy vyjádřit nesouhlas se zasedáním zastupitelstva v jejich klubovně. Takové jednání by ovšem bylo v rozporu se smlouvou o výpůjčce těchto prostor, která v článku III. říká "Vypůjčitel umožní užívání zapůjčených prostorů orgánům obce,...". Nahrávání je tedy možné kdekoli se zasedání ZM uskuteční.

SNÍŽÍ SE NAHRÁVÁNÍM POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA?

Tento argument také zazněl. Jako dlouhodobý návštěvník zasedání zastupitelstva o tom pochybuji. Návštěvnost kolísá okolo možného dna a návštěvníci, kteří chodí nyní, dle mého názoru chodit nepřestanou. Většina z nich klade otázky a k tomu jim přenos není nic platný. Jediný efekt nahrávání může být zvýšení povědomí o práci zastupitelstva a zpětná kontrola průběhu jednání nad rámec zápisu, který není možné udělat naprosto přesně.

PROČ NATÁČET?

Celá tato diskuze je vlastně absurdní. Přenosy (záznamy) ze zastupitelstva jsou gestem občanům, které říká - vedení města se nemá za co stydět a jedná otevřeně.
Pokud není vůle s natáčením souhlasit a podporovat ho, jedná se pouze o vůli politickou nikoliv zákonnou. Je na místě ptát se, proč nechtějí zastupitelé pracovat transparentně a otevřeně vůči občanům. Často zaznívají argumenty ohledně problematičnosti zpracování osobních údajů a problémy s tím související. V přímém přenosu tyto argumenty padají (osobní údaje se nezpracovávají), ale u záznamu jsou výhrady opodstatněné. Jedná se zejména o informace, které nejsou veřejně dohledatelné nebo jsou citlivé. Z praxe je však potřeba poznamenat, že takových údajů je během zasedání ZM minimum.

Natáčení zastupitelstva je tedy gesto a pojistka možné kontroly mimo jiné nad tím, kdo pro co hlasoval a kdo ne. Někomu možná není příjemné vystavovat se objektivu kamery, ale s přijatou veřejnou zastupitelskou funkcí bohužel přichází i zvýšená pozornost veřejnosti.

Osobně si dovedu představit nastavení přenosů a záznamů následovně:

1) změna jednacího řádu a zavedení jmenného hlasování členů zastupitelstva - potom by odpadla nutnost zaznamenávat vše vizuálně
2) zavedení audiozáznamů ze zastupitelstva, které by byly archivovány na stránkách města po neomezeně dlouhou dobu - tím by bylo přesně zaznamenáno co bylo řečeno i nad rámec zápisu
3) živé přenosy bez záznamu - jako možnost pro ty co nemůžou být přítomni - ideálně na platformě youtube.com = nulové náklady

Toto by byl ideální stav, se kterým souhlasí i ostatní zastupitelé za 5J a PRS, a který předkládáme ostatním zastupitelům. Zvedněme tedy hlavy a nechme se inspirovat tím, jak to jinde funguje a jak jsou jinde otevření. Potom uvidíme, že není potřeba vymýšlet vymyšlené, a že když to funguje jinde, je dost možné, že to bude fungovat i u nás.