Jak to chodí jinde. Poprvé z Dražic

Ahoj všem!


I přesto, že si o mně asi hodně lidí myslí, že si dělám patent na rozum, musím říct, že mou prioritou je především věci zlepšovat. Učení se novým věcem rozhodně nepodceňuji, a proto jsem se rozhodl hledat inspiraci a porovnání u našich sousedů. Postupně navštívím všechny sousední obce a jejich zasedání zastupitelstva a přinesu Vám z nich krátké zhodnocení a dojmy. Začínáme kousek na jih od našich hranic...
Web obce: obecdrazice.cz

Erb Dražice

Ve čtvrtek 13.12. 2018 jsem se vydal do Dražic. Zastupitelstvo se schází v zasedací místnosti na obecním úřadě. Prostředí bylo moc pěkné od vstupu až po zasedací místnost. Vlajka s obecním znakem v pozadí a sklenice se stejným motivem na stole pro každého zastupitele. Ve sklenicích minerálka. Myslel jsem, že se ztratím v davu, ale jelikož jsem tam byl spolu s dalším pánem sám, tak se splynutí s davem nekonalo. Proto má přítomnost budila od začátku mírné rozpaky. V okamžiku, kdy zastupitelstvo začalo, na ně již nezbyl čas.

Je potřeba si férově říct, že nelze srovnávat nesrovnatelné. Jistebnice a Dražice se hodně liší i co se týče politické kultury. V posledních volbách zde měli jednu kandidátku oproti našim sedmi. Zde se politický boj nekoná a proto je atmosféra uvolněná, příjemná a všichni zastupitelé působí jako tým. Vypadá to, že každý má svou úlohu a odvádí svůj kus práce. Zde není místo pro zvedače rukou.

Volby 2018: volby.cz/dražice

Na programu jednání toho bylo hodně, ale zmínil bych několik bodů, které se týkají i nás, a které budeme v nejbližší době řešit.

Svoz odpadu zajišťuje firma Rumpold. A to jak komunálního tak separovaného odpadu.
Cena za odvoz jedné tuny komunálního odpadu na skládku do Želče je 1344 Kč. Za vyvezení kontejneru na separovaný odpad se platí různé částky dle typu odpadu. Poplatek za svoz odpadu na osobu a rok je 500 Kč. Tato částka plně pokryje obecní náklady na zpracování odpadů.

Vodovody a kanalizaci spravuje obec ve spolupráci s Čevakem. Dle slov pana starosty to není běžný model a Čevak by raději viděl model spolupráce tak, jako to máme my v Jistebnici.
Vodné a stočné pro rok 2019 zůstává stejné jako v roce 2018 tj. 50,36 vodné + 14,97 stočné + 15% DPH = 75 Kč za m3. Platby od občanů plně pokryjí náklady na provoz. Investice do této infrastruktury jdou z rozpočtu obce. Velmi mě zaujal program obnovy infrastruktury s investicemi skoro 2 miliony pro rok 2019 (doufám, že jsem si to zapsal správně).

Výbory a jejich fungování byly jedním z důvodů, proč jsem zvolil pro svou první návštěvu právě Dražice. Jak již bylo uvedeno výše, každý zvolený zastupitel má na starosti agendu dle své odbornosti a spolupracuje s dalšími členy daného výboru na řešení konkrétních projektů obce. Tyto pozice jsou odměněny, kdy předseda výboru dostává měsíční odměnu a další členové odměnu roční. Není potřeba si však nalhávat, že výše odměny by mohla být důvodem k získání postu. Jakýkoliv post není za odměnu nebo jen tak zadarmo. Pokud člen výboru neodvádí adekvátní práci, je jednoduše odvolán. Na stejném principu bychom rádi ustanovili Sportovní a Kulturní výbory města Jistebnice, do kterých bychom rádi zapojili aktivní občany. Další výbory mohou následovat. Moc se mi líbila prezentace sociálního výboru, který se věnuje seniorům a připravuje pro ně různé akce, kterých je opravdu hodně.


Investiční akce mě zaujaly v logice věci nejvíce a jen jsem se utvrdil v tom, jak přemýšlet. Například dlouhodobý plán rekonstrukce třídy ve školce a žádost o dotaci z programu obnovy venkova (POV). Zde je možné získat 60% z částky investice (cca 160.000,-). Pokud by dotace nevyšla, počítá se s investicí ve výši plánované spoluúčasti (cca 80.000,-). Peníze se tedy investují tak jako tak a mění se pouze rozsah. Stejná logika je aplikována i při žádání o dotace na rekonstrukci komunikací. Opraví se tolik metrů, kolik peněz se získá. Je vidět, že zde mají dobře zmapováno, co je potřeba a dotace využívají logicky pouze na snížení nákladů ne na investování. (* DOPLNĚNÍ uvedeno na konci článku)

Územní plán je dle diskuze v Dražicích vyřešený a kapacity jsou nastaveny na dlouhou dobu dopředu. Na jednání bylo pouze odsouhlaseno zpracování zprávy, která aktuální stav mapuje. Zaznělo zde také, že případný nový územní plán v rozsahu obce Dražice by stál zhruba 450.000,- Kč.

Územní plán: sempro.cz/drazice
Další poznatky z jednání 
Zaznělo zde například, že okolní obce přispívají Dražicím na školu. Napadla mne tedy otázka, jestli i my dostáváme příspěvek od sousedního Nadějkova.
Také mě zaujalo budování fondu rezerv, a jelikož tomu nerozumím a nic o tom nevím, tak se i na toto budu ptát.

V diskuzi pak vyzvali zastupitelé občany, zda chtějí něco říct, a jelikož jsme tam byli pouze dva, tak jsem na jejich upřený pohled (říkající "kdo jsi a co tu děláš") musel reagovat. Představil jsem se a uvedl, že jsem se přišel podívat, jak to funguje jinde a že bych rád načerpal inspiraci zejména ohledně fungování výborů a jejich přínosu obci. Velmi vstřícně mi popsali, jak to funguje. Pak jsme také v rychlosti prodiskutovali vodu a odpady, což jsem popsal výše.

Vřele doporučuji podobnou návštěvu všem. Příště bych se chtěl podívat do Sedlce a následně také do Borotína. Pokud bude mít někdo chuť, budu rád, když se přidá.

* DOPLNĚNÍ
"Za mě malá připomínka k dotaci do školky. Původní záměr byl obnovit osvětlení v jedné třídě. Poté, co byla vypsán POV, udělala jsem propočet nákladů a zjistila jsem, že by bylo výhodné rozšířit projekt o jednu třídu. Celkové předpokládané náklady byly vyčísleny na 240tis. Kč - obec požádala o dotaci 160tis. Kč z POV a zbylých potřebných 80tis. Kč bude obec hradit jako povinnou spoluúčast ze svého rozpočtu. Takto rozvržené financování je ideální příklad při získání požadované dotace. Pokud dotaci neobdržíme, budeme se rozhodovat jak projekt zrealizujeme. V rozpočtu na něj máme vyčleněno pouze 100tis. Kč (jen na původně plánovanou jednu třídu)."
Eliška Pospíšilová místostarostka obce Dražice