Příspěvky

Kurz keramiky

Návrh nového jednacího řádu pro zastupitelstvo

Odebrání čestného občanství Klementu Gottwaldovi

Sametová revoluce

#KOMENTÁŘ - Včasná, objektivní a pravdivá informace – cesta k rozmrznutí Jistebnice

Sokolské cvičení pro děti je opět tady!

#KOMENTÁŘ - Konečně se našla

Noc sokoloven

Farnost Jistebnice zde do divadla

OV zve na setkání s občany

Přednáška o židovském hřbitově

Skaut 2019

Maraton 2019

#KOMENTÁŘ - Doplnění k budoucí výstavbě

Bytová výstavba v Jistebnici II

Hry bez hranic opět v Jistebnici

Bytová výstavba v Jistebnici

Filmový dokument v DPS

Fiat Club Jistebnice vás zve na akci