Návrh rozpočtu pro rok 2019

 Na 2. zasedání ZM Jistebnice byl předložen návrh rozpočtu města Jistebnice pro rok 2019. Rozpočet jsme také diskutovali na RRM 29.11.2018. Bohužel vzhledem k tomu, že jsme věnovali hodně času jiným bodům (cena vodného a stočného, cena za svoz komunálního odpadu), nezbylo příliš času na detailní rozebrání rozpočtu. Je potřeba si však přiznat, že rozpočet je velmi hrubý obrys příjmů a výdajů a i po jeho schválení se v průběhu roku jednotlivé kapitoly mění rozpočtovými opatřeními. Rozpočet tedy podrobíme kontrole během jeho plnění a přinese porovnání jak byl rozpočet schválen a jak byl ve skutečnosti naplněn. Rozpočet pro rok 2019 byl po doporučení finančního výboru schválen ZM Jistebnice dne 6.12.2018.

NÁVRH ROZPOČTUK nahlednutí a stažení  -> https://bit.ly/2rYumHCVÝDAJE ROZPOČTU DLE JEDNOTLIVÝCH PARAGRAFŮSestaveno dle návrhu rozpočtu
INVESTICE DLE JEDNOTLIVÝCH PARAGRAFŮSestaveno dle návrhu rozpočtu
Zdroj: www.jistebnice.czZpracoval PN