Kotlíkové dotace z Jihočeského kraje

Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji.“

Pro žadatele na území Jistebnice činí maximální možný příspěvek, v závislosti na druhu kotle, 70 až 80% ze způsobilých výdajů v maximální výši 150 000 Kč. Žádosti je možné podávat do 31.3.2016 do 14:00. 

Více informací najdete na http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/