Komentář k volbám do Zastupitelstva městaVážení spoluobčané,

v první řadě Vám za celou kandidátní listinu SNK 5J děkuji za Vaše hlasy v nedávných volbách do Zastupitelstva města. Moc si vážíme Vaší podpory, ať už vyslovené během osobního setkání s některým z kandidátů nebo právě formou hlasů ve volbách. Doufáme, že Vaší důvěru nezklameme a že se během následujících čtyř let posuneme zase o něco dále.

Následující řádky už jsou čistě mým osobním pohledem na výsledky voleb a povolebních jednání. V první řadě chci říci, že tyto výsledky plně respektuji, i když s nimi nemusím vždy souhlasit. Nehodlám zde rozebírat procentní zisky a počty mandátů připadnuvší jednotlivým kandidátním listinám. O tom už má každý, alespoň předpokládám, přehled. Nehodlám zde rozebírat ani vedení předvolební kampaně ze strany pana starosty Maška. Na to si zajisté udělá názor každý sám. Za to bych zde rád prezentoval svůj názor na průběh povolebního vyjednávání.

Po volbách jsem vyjádřil podporu Jiřímu Popelkovi, který, pokud by našel podporu u většího počtu zastupitelů, byl připravený kandidovat na post starosty. Uvítal jsem to jako dobrou příležitost na ozdravení zkostnatělého řízení města bez dlouhodobější vize rozvoje a také jako volbu s výhledem na další volební období. Ale zejména jsem to uvítal jako jedinečnou příležitost k odklonu od autoritativního stylu řízení města, které předváděl pan starosta Mašek. Jako příležitost k tomu, aby místo prosazování silového řešení byla snaha o vzájemnou dohodu. Tento svůj postoj jsem také před všemi zastupiteli prezentoval na první pracovní schůzi po volbách.

Na této schůzi došlo k určité většinové, nikoli jednomyslné, předběžné dohodě o rozdělení postů v rámci orgánů města. To, že pan starosta Mašek poté svolal ještě jednu „tajnou“ schůzi, na kterou nebyli přizváni někteří zastupitelé je, předpokládám, již všeobecně známá skutečnost. Tuto skutečnost ovšem nemám v žádném případě panu starostovi za zlou. Pokládám to za běžnou součást politiky. Ostatně, já jsem také nebyl s výše zmíněnou předběžnou dohodou úplně spokojený a snažil jsem se dohodnout jisté změny. Ovšem mrzí mě, že ačkoli za to někteří zastupitelé (podle vlastních slov) pana starostu kritizovali, přesto se schůze zúčastnili.

Velké znechucení ve mně ovšem vyvolal způsob, jakým se mnou jednal pan starosta Mašek těsně před začátkem ustavující schůze Zastupitelstva města. S větou, že rád jedná na rovinu, si mě vzal stranou a oznámil mi, že s ohledem na podněty z řad některých (samozřejmě nejmenoval ani jednoho) zastupitelů budou na určité posty navržena některá jiná jména, než bylo domluveno na první schůzi. Vzal jsem to na vědomí s tím, že má právo, navrhnout koho chce a že jsem případně připravený předložit protinávrh. O oné „tajné“ schůzi jsem se dověděl až vzápětí od ostatních zastupitelů. To, že mi pan starosta nebyl schopen do očí říct, že je vše předem domluvené, považuji za vrchol zbabělosti. Zejména, když se ohání slovy „jak rád jedná na rovinu“.

Navzdory tomu, že vůči panu starostovi zůstanu v opozici, chci být opozicí konstruktivní. Vyjadřuji podporu místostarostovi Jiřímu Popelkovi a doufám, že se stejně jako celá Rada, nenechá blízkou spoluprací s panem starostou Maškem znechutit a že dohlédne na to, aby pan starosta respektoval Radu i Zastupitelstvo jako celek. Aby již nedocházelo k tomu, že se o určitých projektech Zastupitelstvo dozví až v okamžiku, kdy už je zpracovaná projektová dokumentace. Aby pokud se s panem starostou někdo názorově rozchází, „jednal na rovinu“ a neházel na něj špínu za zády.

Jan Šobra
člen Zastupitelstva města