Předvolební prohlášení 5JVážení spoluobčané,

následující řádky jsou věnovány volebnímu programu SNK 5J pro volby do zastupitelstva města Jistebnice konané ve dnech 10. a 11 října 2014. SNK 5J vzniklo před volbami do zastupitelstev obcí v roce 2010 jako výraz nesouhlasu se způsobem vedení města. A jelikož v tomto ohledu nedošlo v uplynulém volebním období k žádnému zlepšení, obracíme se na Vás s žádostí o podporu také ve volebním období následujícím. 

Jsme sdružení mladých kandidátů se srdečným vztahem nejen k Jistebnici, ale také k celému regionu. Toho chceme využít nejen při rozvoji Jistebnicka, ale také při jeho propagaci jako místa se značným turistickým potenciálem. Věříme, že nabízíme výběr kvalitních kandidátů, jejichž profesní zkušenosti a „pohled na svět“ budou přínosem pro fungování budoucího zastupitelstva.

            Naším cílem je především zvrátit dlouhodobý trend poklesu počtu obyvatel. K tomu je zapotřebí nejprve zamezit odchodu zejména mladých obyvatel a následně se snažit přilákat obyvatele nové. Prostředkem k řešení tohoto problému je v první řadě podpora bydlení jak formou individuální výstavby, tak formou výstavby nových bytů určených především pro mladší občany a rodiny. V žádném případě nevidíme budoucnost ve výstavbě sociálních bytů, kde dochází k častým změnám nájemníků. Důležitým bodem je také zvýšení občanské vybavenosti města. To je úzce spojeno s podporou podnikatelské činnosti v oblasti obchodu a služeb.

V Jistebnici se každoročně koná velké množství kulturních, společenských a sportovních akcí. Tento stav bychom i nadále rádi zachovali a pokud možno posunuli o něco dále. Proto se zasadíme o spravedlivou podporu všech organizací a spolků podílejících se na kulturně-společenském životě ve městě. Je potřeba nastavit jasná pravidla pro čerpání finančních prostředků z rozpočtu města. Podpora by měla směřovat zejména na práci s dětmi a mládeží. V oblasti investic do kultury a sportu je naší prioritou rekonstrukce sálu a zázemí KD Jistebnice. V areálu antukových kurtů za Sokolovnou chceme vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Usilujeme o stanovení plánu priorit na čerpání dotačních prostředků. Tím chceme zabezpečit, že dotace budou čerpány na smysluplné projekty a ne jenom proto, že čerpány být mohou. Za velmi významný bod považujeme obnovení trvalého provozu jistebnické služebny Policie ČR. Také bychom rádi zvýšili zájem občanů o dění v Jistebnici i osadách. S tím úzce souvisí způsob práce a řízení schůzí Zastupitelstva města. Aby mohli zastupitelé zodpovědně pracovat, je třeba, aby měli k dispozici veškeré podklady k jednání v dostatečném časovém předstihu před schůzí ZM. Jsme si jistí, že věcná diskuze by přispěla i k větší účasti občanů na těchto schůzích.

V oblasti životního prostředí je pro nás naprosto zásadní zřízení sběrného dvora a rozmístění dostatečného počtu kontejnerů na tříděný odpad po celém území města. Největší problém vidíme v chybějících kontejnerech na směsné plasty. Tyto kroky zabezpečí prodloužení životnosti skládky.

Jako naprosto nedostatečný hodnotíme způsob prezentace a propagace města. Je potřeba od základu předělat chaotické a nevzhledné webové stránky města, zprovoznit elektronické infocentrum v průjezdu radnice (včetně veřejného přístupu na internet) a využít k propagaci města sociální sítě a turistické portály.

Těšíme se na Vaši účast ve volbách a předem děkujeme za Váš hlas.

SNK 5J