Naučná stezka 2014

V listopadu 2010 jsem si poprvé prošel v té době ještě nedokončenou naučnou stezku Jistebnickými sady. Tato stezka byla slavnostně otevřena 11. června 2011. Dlouho jsem se chystal na další procházku a na podnět paní Vandy Pincové z Okrašlovacího spolku jsem v pátek 27.6.2014 využil velice pěkného počasí a vyrazil na trasu. Nebudu čtenáře zatěžovat celým popisem, který si mohou přečíst v původním článku, a navíc jsem tentokrát pořídil více fotografií. Při zdolávání stezky jsem  dle údajů z krokoměru urazil 5410 m (protože jsem se občas coural okolo), takže uváděný údaj 5 km je odpovídající. Časově se celá cesta dá zvládnout při občasném zastavení a prohlídce přírody, při posezení na vyhlídkách ( zejména vyhlídka U kapličky tam se určitě pozdržte) za 2 hodiny. Nemusíte se bát za sucha vyrazit i s kočárkem a myslím, že trasu zvládne s určitou pomocí i vozíčkář. Celá trasa je dobře značená a zásluhou členů Okrašlovacího spolku udržovaná. Informační tabule kupodivu neponičené. Rovněž v okolí celé stezky je pořádek. Potěšila mě aktivita soukromého investora, který opravil objekt bývalého JZD a tak dnes již na trase nejsou podstatné rušivé jevy. Velice pěkným místem je posezení místních obyvatel ze Sedlecké ulice na hrázi Chadimáku  (sedlecký parlament). Je to ukázka správné sousedské soudržnosti a také tvořivosti. Myslím, že zde musí následovat veliká pochvala.

Ale i tak je určitě stále co vylepšovat.
Za zmínku stojí stav altánku v sadech, na kterém se podepsal čas a lidová tvořivost některých obyvatel ( nechci napadat mládež, ale podle jmen a výrazů…….).
 Dále posezení u bývalého tábořiště se rozpadlo časem a asi by bylo lepší ho úplně odstranit, než tam nechávat něco na co se nedá ani posadit.
U silnice stojící památeční lípa má špatně viditelnou informační ceduli, která za ty roky zarostla okolní vegetací.                                                                                                     
K zamyšlení dávám podnět – co s vegetací u Magdalenky ?  Vždyť ta nebude za nějakou dobu z náměstí pomalu vidět a to by byla opravdu veliká škoda.

Co závěrem. Jen stručně – všem členům Okrašlovacího spolku veliký dík za odvedenou práci, ale i ostatním, kteří se snaží, aby u nás bylo hezky.

V Jistebnici dne 28.června 2014    Petr Nešetřil


Info na náměstí

U Součkovi vily

Rybník Chadimák

Partie ze sadů

Památník A.Katze

U altánu

Altán

Pohled na vyhlídku U kapličky

Auto v sadech přes zákaz vjezdu

Bývalé tábořiště

Posezení nevydrželo

Alej A.Katze

Stanoviště Tábořiště u Nového rybníka

Hráz Nového rybníka

Okolo Nového rybníka

Divy přírody

Zastavení u info Alej A.Katze

Místní flóra

Něco o houbách

Kudytudy

Na hrázi Velké Kaplice

Velká Kaplice

Šetrné a šikovné značení

Pohled na Sv.Magdalenku

Příroda

Zastavení U Plechovské cesty

U kapličky

Není třeba komentář

Kaplička

Tady se dříve neprošlo

Ještě jednou upravená cestička

To bývala ruina

Francjozefova vyhlídka

Jak je to s tím císařem

Tak je to

Zde zasedá sedlecký parlament (mají polední pauzu)

Detail parlamentního pracoviště

Místní nezapomínají na historii

Informace pro kolemjdoucí

Kolo kolo mlýnský

Ještě jednou mlýn

Tam je schovaná informace o  památeční lípě

Pohled od fary na novou výstavbu

Věž kostela

Stará škola v novém kabátě

Poslední zastavení u kostela

Sv.Magdalenka

Městská radnice na náměstí