Vzdělávací kurz

Město Jistebnice zve všechny začínající podnikatele (podnikatelská historie do 2 let), popř. osoby, které uvažují o zahájení podnikání či širokou veřejnost, k účasti na vzdělávacích aktivitách Základy podnikání, které budou probíhat vždy ve středu od 26.9.2012 do 10.10.2012, a to od 17:30 do 19:45 v Jistebnici, náměstí 1 – školící místnost MÚ Jistebnice. Lektorovat budou profesoři a externí praktici z ČOP Sezimovo Ústí. V rámci spolupráce s ČOS Sezimovo ústí je možné se domluvit i na zapojení studentů ČOP Sezimovo Ústí do marketingového průzkumu souvisejícího s vaším podnikatelským záměrem či s realizací průzkumu spokojenosti života občanů v dané lokalitě. Obojí povede ke zjištění dalších příležitostí k podnikání v mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno.

Další blok vzdělávání bude zaměřen na Podnikání v cestovním ruchu, který je určen pro všechny podnikatele v cestovním ruchu a další osoby, podílející se na rozvoji cestovního ruchu v mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno. Modul Podnikání v cestovním ruchu bude probíhat vždy ve středu od 17.9.2012 do 31.10.2012, a to od 17:30 do 19:45 v Jistebnici, náměstí 1 – školící místnost MÚ Jistebnice. Lektorovat budou opět profesoři a externí praktici z ČOP Sezimovo Ústí, důležitá je však především zpětná vazba s podnikateli v cestovním ruchu, jejichž užší spoluprací se mikroregion Společenství obcí Čertovo břemeno stane atraktivnější a vyhledávanější oblastí pro trávení volného času turistických návštěvníků. V rámci spolupráce s ČOS Sezimovo ústí je možné se domluvit i na zapojení studentů ČOP Sezimovo Ústí do marketingového průzkumu souvisejícího s cestovním ruchem, který povede ke zjištění dalších příležitostí k podnikání v oblasti cestovního ruchu v mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno. Bližší informace ke vzdělávacím aktivitám viz příloha.

Všechny vzdělávací aktivity jsou spolufinancovány městem Jistebnice a dotačními prostředky získanými z Evropské unie - Program rozvoje venkova (Státní zemědělský a intervenční fond) ve spolupráci s MAS Krajina srdce.