Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2011

Sport na Mozolově

Obrázek

Navrácení historického statutu MĚSTO JISTEBNICE

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás touto cestou oslovil ke spolupráci v záležitosti navrácení statutu města obci Jistebnice. Snaha o navrácení statutu tzv. historického města je vyvíjena na základě §3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, upravujícího určování obcí městy a městysi. Podle nové úpravy s účinností od 1. července 2006 je obec, která byla městem přede dnem 17. května 1954, městem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, kdy se obec stává městem. Jedinou podmínkou pro stanovení městem je, že obec měla tento statut před 17. květnem 1954. Je-li tato podmínka splněna, je na stanovení právní nárok. Městem se obec stane výlučně na základě své žádosti a až okamžikem určeným předsedou Poslanecké sněmovny. Obec ovšem musí sama prokázat, že statut města před 17. květnem 1954 skutečně měla. Je tak zcela na její odpovědnosti, zda se jí tuto skutečnost podaří pro