Jak je to s místními skauty?

Vážení, omlouvám se za  řešení problémů touto formou, ale zoufalost mě dovedla k tomuto šíření informací.
Chci pouze očistit moje jméno a s ním potažmo i skauty, kteří nemohou za osobní averzi mezi dvěma rádoby dospěláky.

Nechci, aby jakkoliv byly jakkoliv překrucovány informace o skautech v Jistebnici.

1. skauta v Jistebnici jsem založila a vedla víceméně sama od roku 1995. za mého vedení oddílem prošlo cca 66 registrovaných dětí
2. klubovna,kterou jsme získali v roce 1996 za pana starosty Podzimka byla zbourána a od té doby jsme byly v DPS
3. V oddíle vyrostli současní vedoucí, kteří se stejně jako já vzdělávají, aby fundovaně mohli pracovat s dětmi.
4. Klubovnou jsem se nezabývala tolik, pokud jsem byla jedna vedoucí a studentka, děti pro mě byly důležitější.
5. nabízený prostor pro klubovnu ve smuteční síni v Jistebnici jsem odmítla, protože Mgr. Mašek mi řekl, že obec nemůže do objektu investovat a já nemohla vést děti v prostorách ve stavu tak, jak byli.
6. nyní je situace taková, že pan starosta odmítá zmínit moje jméno a jeví se jako zachránce sk. oddílu a naší klubovny.nechce si připustit, že já jsem osoba, která má odpovědnost za všechno dění v oddíle.
7.Jsem připravena vedení v oddílu předat, ale ještě to nějaký čas potrvá( až si současné vedení dokončí vůdcovské zkoušky)

Všechno, co jsem kdy v obci dělala, nebylo s očekáváním jakkéhokoliv uznání, ale nečekala jsem ani, že dopadnu tímto způsobem.

Platím tímto asi daň za to, že jsem si dovolila nesouhlasit s postupy pana starosty. Bohužel tím momentálně trpím nejen já, ale i pověst sk. oddílu, který považuji za svoje ,,dílo". Také mě to nutí přemýšlet nad smyslem své energie, kterou jsem kdy dávala do jakkékoliv činnosti v obci
                                        

děkuji za Váš čas při čtení a šíření tohoto aktu zoufalství a očištění mého jména.

B. MRZENOVÁ