Jedni mění názory jako rukavice, druzí chodí bez rukavic

Předem bych ráda předestřela, že původně jsem měla v plánu tento glos zveřejnit v LJ, které co nevidět spatří světlo světa. Nicméně to nevyšlo a já osobně si neskromně myslím, že někdo třeba na komentář tohoto rázu čeká, v někom by dokonce podobné články mohly vzbudit zájem o komunální politiku a o to co se kolem děje. Což je, mimochodem, velmi velmi důležité.

Jedni mění názory jako rukavice, druzí chodí bez rukavic. (W. L. Brudziňski)

Poohlédneme-li se za posledním půlrokem našeho Jistebnicka, jiný citát se snad ani nehodí. První polovina přísloví padne jako ulitá na čelného představitele naší obce. Jak jinak si vysvětlit starostovo předvolební obviňování jeho největšího rivala pana Kolihy ze zákulisní režie strany Sdružení občanů za rozvoj Jistebnicka a následný názorový obrat? Doslova cituji štvavý článek z Jistebnického zpravodaje č.3 2010: “Kampaň pochází od lidí z volební strany vedené jedním nečestným člověkem a je jím režírována…”. Podle toho, jak byl článek napsán, by občan soudil, že diktátorské chování jednotlivce je proti všem zásadám našeho liberálního starosty. A ejhle! Není! Je po volbách a všecko všecičko je úplně jinak. Náhlá změna názoru a postoje je zcela evidentní. Liberálnost se nám někam vytratila. Ostatně mohli jsme se o tom na schůzích zasedání zastupitelstva všichni přesvědčit. Příkladně hlasování o navýšení částky z 200tis. na 300tis. o nichž může rozhodovat starosta (promiňte - resp. finanční výbor) bez souhlasu zastupitelů. Samozřejmě, dozvěděli jsme se, že částka může být až 0,5 mil „ale aby dobře bylo…“ tak se odhlasovalo „pouhých“ 300.000,-. Myslím, že i původních 200.000,- je až až. Zastupitelé využili plného práva hlasovat a navýšení částky odsouhlasili. Až na jednotlivce byli téměř všichni pro. Nic proti. Na můj dotaz, zdali není odhlasovaná částka na jistebnické poměry moc vysoká, mi bylo řečeno že není, jelikož 300.000,- je prý málo peněz.
O druhé části výroku – o těch “bez rukavic” nemá asi ani valného smyslu se detailně rozepisovat. Ti kdo byli na prvním zasedání nového zastupitelstva  viděli, jak svorně odhlasovala většina logický a rozumný návrh ohledně předkládání materiálů. Ukázalo se, že oni vlastně (vyjma asi čtyř kteří nepodlehli) před správným rozhodnutím nepotřebují vůbec nic předem studovat. Pro čtenáře, kteří se zasedání zastupitelstva nezúčastnili pouze stručné vysvětlení: zní to neuvěřitelně, ale převážná většina zastupitelů hlasovala PROTI předkládání materiálů k prostudování předem!!! Zdá se Vám to též nepochopitelné?!? V této přesile se jevil logický návrh jednoho „rýpavého“ zastupitele až „hloupě a zbytečně“. Jaký „trouba“ by se tím zbytečně zabýval? Náš liberální pan starosta náležitě vysvětlil, že předkládat materiály dopředu vůbec NELZE! Zastupitelé vlastě mohou hlasovat, ale de facto asi není nutné aby detailně věděli o čem. Po přehlasování návrhu je nám všem už jasné, že jednotliví zastupitelé vůbec nepotřebují studovat materiály týkající se témat pro hlasování. Od toho byl zvolen do čela jednočlenný orgán. Ten nejlépe ví, co je pro naši obec nejlepší, jak hlasovat a jak to má být…

Hana Brtnová