Poděkování voličům

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem voličům, kteří nám ve volbách do zastupitelstva obce odevzdali své hlasy. Jako nově kandidující subjekt nás těší, že jsme u voličů nepropadli. Naopak, náš výsledek je srovnatelný hned se třemi zavedenými skupinami kandidátů.

Do zastupitelstva obce byl z naší kandidátní listiny zvolen jeden kandidát - Pavel Šimák. Jelikož paralelně s volbami absolvoval zkoušky pro insolvenční správce, je pro něj tato funkce neslučitelná s funkcí zastupitele. Z tohoto důvodu byl nucen  odstoupit a jeho místo zaujme první náhradník - Jan Šobra. Co se počtu získaných mandátů týče, jsme oproti původním optimistickým očekáváním (1 až 3 mandáty) víceméně spokojeni. Při pohledu na složení zastupitelstva je jasné, že bude téměř nemožné vůbec zavést diskuzi k některým bodům z našeho programu. I přesto Vás chceme ujistit, že se o dění v obci dále budeme zajímat. Informace a komentáře na toto téma budeme zveřejňovat na internetových stránkách www.jistebnice.com. Ještě jednou děkujeme za Vaši přízeň. 

SNK 5J