Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z listopad, 2010

SEKS vánoční stromek 2010

28.11. uspořádal Spolek Emancipovaných Kluků Sympaťáků slavnostní rozsvícení vánočního stromu. K této akci se rozhodli po zhodnocení předchozích vánočních výzdob našeho náměstí, nejednalo se určitě o nějakou „truc“ akci obci, ale  měli jsme zato, že si Jistebnice krásný strom zaslouží. Oslovili jsem sponzory a od nich získali téměř 25 000 korun, kasičky po obchodech obsahovaly téměř 3400 korun. Osvětlení a výzdoba stromu stála 28 114 korun.   Jsme spokojeni s účastí občanů na slavnostním rozsvícení a jsme si vědomi, že je ještě mnoho co zlepšovat (např. ozvučení). Tedy příští léta. Trochu nás mrzí, že obec považuje  strom pouze za „SEKS“ strom a ozdobili si opět svůj vlastní. Myslíme si, že by vyzdobená radnice výzdobu našeho náměstí velmi umocnila a byla by občany velmi oceněná, než malý stromek v parku. S pozdravem SEKSu zdar Luboš Kunovský foto: Ondřej "Kullda" Maňák

Jistebnice dál plní stránky deníku Táborsko

Obrázek

Je Jistebnice černou ovcí mikroregionu?

Obrázek

Jistebnická škola v Regionální Televizní Agentuře

Obrázek
Celé video můžete vidět zde .

Poděkování voličům

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem voličům, kteří nám ve volbách do zastupitelstva obce odevzdali své hlasy. Jako nově kandidující subjekt nás těší, že jsme u voličů nepropadli. Naopak, náš výsledek je srovnatelný hned se třemi zavedenými skupinami kandidátů. Do zastupitelstva obce byl z naší kandidátní listiny zvolen jeden kandidát - Pavel Šimák. Jelikož paralelně s volbami absolvoval zkoušky pro insolvenční správce, je pro něj tato funkce neslučitelná s funkcí zastupitele. Z tohoto důvodu byl nucen  odstoupit a jeho místo zaujme první náhradník - Jan Šobra. Co se počtu získaných mandátů týče, jsme oproti původním optimistickým očekáváním (1 až 3 mandáty) víceméně spokojeni. Při pohledu na složení zastupitelstva je jasné, že bude téměř nemožné vůbec zavést diskuzi k některým bodům z našeho programu. I přesto Vás chceme ujistit, že se o dění v obci dále budeme zajímat. Informace a komentáře na toto téma budeme zveřejňovat na internetových stránkách www.jistebnice.com . Ještě jedn

Komentář

Vážení spoluobčané, dovolte i mně, abych využil příležitosti vydání těchto Listů a vyjádřil se k dění v obci. Myslím si, že na stránkách oficiálního Obecního zpravodaje to není možné, neboť je cenzurován. Způsob, kterým zneužil pan Mašek oficiální obecní tiskovinu, hrazenou z našich peněz, k propagaci pouze svojí strany a osoby a k napadání lidí kandidujících na jiných kandidátkách, považuji za krajně nechutný. Pro mne osobně je to zklamání o to větší, že jsem kdysi panu Maškovi do funkce starosty pomáhal. V minulosti jsem se mnohokrát zamýšlel nad tím, proč se všichni lidé, kteří se posadí na starostenskou židli, tak výrazně změní. Je to samozřejmě dáno volebním systémem, který způsobuje závislost lidí na funkci s platem, na jaký by jinak těžko dosáhli. Je třeba si uvědomit, že do funkce starosty nekandidují lidé, kteří na to mají předpoklady, ale lidé, kteří jsou, jak se říká lidově, ochotni do toho jít. Nejsme ve Švýcarsku, kde funkce starosty je čestná a pouze symbolicky placená a

Sympozium strašidel 2010

Mladá krev oslavuje výročí návratem do doby kamenné!

Obrázek