Volební program SNK 5J


USILUJEME O . . .

BYDLENÍ

·          schválení územního plánu
·         výstavbu dostupného bydlení pro mladé rodiny i seniory

PODPORA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

·         podporu všech organizací pracujících s dětmi a mládeží
·         vybudování sportovního hřiště pro veřejnost
·         vybudování areálu koupaliště
·         rozvoj dětských hřišť

KULTURA A SPORT

·         možnost komerčního využití obecního majetku
·         spravedlivou podporu všech organizací a spolků podílejících se na kulturně-společenském životě v obci
·         podporu kulturních a sportovních akcí
·         rekonstrukci sálu Kulturního domu v Jistebnici
·         zavedení vesnické tržnice
·         obnovu tradice Jistebnické pouti na náměstí včetně prodejních stánků řemeslných a regionálních produktů

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

·         více kontejnerů na tříděný odpad (směsné plasty, papír, sklo, nápojové kartony)
·         zřízení sběrného dvora
·         rozšíření protipovodňových opatření
·         lepší využití plochy bývalé skládky u Smolíka

TURISMUS

·         navrácení statutu historického města
·         podporu cestovního ruchu (cyklotrasy, turistické stezky, běžkařské stopy)
·         propagaci Jistebnicka
·         zřízení informačního centra

VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI OBCE

·         audit obecního majetku
·         efektivní využití dotačních prostředků z fondů EU
·         obnovení služebny Policie ČR v Jistebnici