Projekt sportovního areálu


Myšlenka vybudovat v Jistebnici víceúčelový areál pro sport a aktivní odpočinek, by se měla stát v dalším čtyřletém volebním období realitou. Je smutné, že Jistebnice, město s tak sportovním duchem, ještě nemá žádné sportoviště tohoto typu, zejména pokud se podíváme po okolí, v jakých mnohem menších obcích už podobné zařízení mají. 

V minulosti zde bylo, i dnes tu je spousta mladých talentovaných sportovců, kterým by zařízení tohoto typu pomohlo v pilování svého talentu. Areál by nebyl s plnohodnotným  400 metrovým, ale menším 250 metrovým atletickým oválem. Podle rozměrů pozemků z katastru se takový areál nechá naprojektovat  na nevyužitou plochu pod fotbalovým hřištěm. V takovém případě by bylo nesmírnou výhodou, že všechny pozemky, na kterých by se areál budoval, jsou ve vlastnictví obce.

Vybudování sportovního areálu  by umožnilo  pořádání nových sportovních akcí, turnajů a závodů.
Areál by měla převážně využívat základní škola na tělesnou výchovu, ale i veřejnost. Základní škola pořádá pod vedením  pana Mgr. Dušana Petržele atletický přebor žáků 1.stupně  a je jen jeho zásluhou, že se nebojí uspořádat tento přebor  v tak  improvizovaných podmínkách, jakými v současné době disponuje.
Proč základní škola a nejen ta nepořádá více takových akcí? Toto je určitě otázka k hlubšímu zamyšlení...

Součástí projektu by mělo být vybudování komunikace mezi sídlištěm Nad Hřištěm  a  náměstím.
Jednalo by se o chodník, který by lemoval sportovní areál  jak je patrno na obrázku.
Kdysi byla přes fotbalové hřiště vyšlapaná cestička, která sloužila obyvatelům sídliště jako nejkratší spojení s náměstím, což v současné době již není možné z důvodu úplného oplocení hřiště.

Vložení peněz do projektu tohoto formátu by byla určitě smysluplná investice do budoucnosti sportu v Jistebnici.

 Tomáš Novák