Obec Jistebnice vs. město Jistebnice


Názory občanů obce Jistebnice na dilema, zda žijeme ve městě, či na venkově, se mohou lišit, nicméně zřejmě se shodneme na tom, že je třeba kulturní i ekonomické dění v Jistebnici neustále oživovat. Alfou a omegou současných investic do venkova je turismus. Ačkoli v posledních letech bylo pro zatraktivnění Jistebnice podniknuto mnoho, nemálo příležitostí však zůstalo nevyužito. Takovou možnost představuje získání statutu města.

Z právního hlediska je cesta pro Jistebnici k získání statutu města, chcete-li statutu historického města, zcela otevřena. Od 1. července 2006 totiž mohou obce žádat o navrácení statutu město nebo městys. Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je obec, která byla městem přede dnem 17. května 1954, městem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, kdy se obec stává městem. Nejen zabádáním v historických dokumentech, nýbrž i nahlédnutím do veřejně dostupných seznamů (viz. Seznam obcí v Česku, kterým může být obnoven status městyse nebo města lze snadno zjistit, že Jistebnice tyto zákonné podmínky splňuje.

Zámek v Jistebnici
Zbývá tedy zvážit, zda chceme žít ve městě Jistebnice, nebo v obci Jistebnice. Z právního i rozpočtového hlediska je statut irelevantní. Stěžejním se tedy jeví psychologický efekt, jaký může "vyšší status" vyvinout směrem k potenciálním návštěvníkům. Vzhledem k uvedené právní úpravě i datování vzniku Jistebnice se nabízí využívání statutu "historické město". Ačkoli tato terminologie není zákonem o obcích upravována, neexistuje překážka pro využívání této terminologie v rámci prezentace. Nelze nepřipustit, že když slyšíme zmínku o nějaké obci, na mysl nám vytane "zapadákov", kde stěží narazíme na něco zajímavého. Pokud ale přijde řeč na historické město, situace se radikálně mění. Koho by neupoutala pozvánka na řemeslné trhy do historického města Jistebnice, ve kterém se nachází zámek ve stylu anglické gotiky, jenž je obklopen rozsáhlým anglickým parkem? Zámek je hudbou budoucnosti, ale někde se začít musí...

Mgr. Pavel Šimák