FINANCOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ VOLEBNÍHO PROGRAMU SNK 5J


STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ:

Výstavba dostupného bydlení pro mladé rodiny i seniory

Cílovou skupinu nájemců státem podporovaných sociálních nájemních bytů tvoří příjemci opakovaných dávek v hmotné nouzi nebo osoby vymezené limitem čistého příjmu v závislosti na velikosti domácnosti a dále osoby s případnými dalšími sociálními handicapy, které je znevýhodňují v přístupu k bydlení, např. seniory nebo osoby zdravotně postižené.

Dotace na jednotlivý podporovaný sociální byt činí 6 500 Kč/m2, jedná-li se o novou výstavbu, a 5 500 Kč/m2, jedná-li se o stavební úpravy. Dotace na jednotlivý podporovaný sociální byt nesmí zároveň> přesáhnout částku 500 000 Kč, jedná-li se o novou výstavbu, a částku 420 000 Kč, jedná-li se o stavební úpravy.

Pozn.: Dotace na výstavbu startovacích bytů pro mladé nebyly v roce 2010 poskytovány.

Zdroj zde

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOZÁPAD

Projekty nad 2.mil. Kč, max. výše podpory 92,5%,  spoluúčast obce min. 7,5% + náklady na zpracování projektové dokumentace a žádosti:
Vybudování sportovního hřiště pro veřejnost
Vybudování areálu koupaliště
Podpora cestovního ruchu(cyklotrasy, turistické stezky, běžkařské stopy) a propagace Jistebnicka

Zdroj zde

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Projekty do 2.mil. Kč, max. výše podpory  90%, spoluúčast obce min. 10% + náklady na zpracování projektové dokumentace a žádosti:
Rekonstrukce sálu kulturního domu v Jistebnici
Zřízení informačního centra
Rozvoj dětských hřišť
Podpora všech organizací pracujících s dětmi a mládeží
Spravedlivá podpora všech organizací a spolků podílejících se na kulturně-společenském životě v obci

Zdroj zde

Uvedené informace mají pouze informativní charakter, viz uvedené zdroje. Ostatní body volebního programu SNK 5J budou financovány z obecního rozpočtu.

Jsme si vědomi toho, že jestliže chceme Jistebnicko rozvíjet, musíme do něj investovat, jestliže chceme investovat, musíme se zadlužit, nemáme-li vlastní zdroje. Aktuálně lze využít dostatek finančních (úvěrových) nástrojů pro municipality, nicméně, SNK 5J bude podporovat pouze ty projekty, které se po patřičné analýze ukáží jako pro Jistebnicko přínosné a dlouhodobě udržitelné. Nepůjde tedy o bezhlavé využívání všech dotačních titulů, které se naskytnou, nýbrž smysluplné a efektivní využívání dotačních prostředků, které nám EU v programovém období 2007 – 2013 nabízí.

Ing. Magdalena Rezková