Úvodní prohlášení


 Vážení spoluobčané,

na základě několika diskuzí o kvalitě samosprávy a společenského a kulturního života v Jistebnici i přilehlých osadách jsme se rozhodli podat vlastní kandidátní listinu pro nadcházející volby do obecních zastupitelstev, které byly vyhlášeny prezidentem republiky na 15. a 16. října 2010. Kandidujeme sami za sebe jako sdružení nezávislých kandidátů pod názvem 5J a důrazně se ohrazujeme proti tvrzení o podporování osobních zájmů současných členů zastupitelstva. Toto tvrzení bylo zveřejněno na úvodní stránce Jistebnického zpravodaje číslo 2/2010, kde bylo naše sdružení označeno jako „křoví“. V případě úspěchu ve volbách se „naši“ zastupitelé budou rozhodovat podle vlastního uvážení, které bude směřovat k prospěchu obce a ne k získání vlastních výhod.

Naším cílem je především podpora bydlení jak formou individuální výstavby, tak například formou tzv. startovacích bytů zaměřených především na mladší občany a rodiny. Toto úsilí se samozřejmě bude odvíjet od schválení územního plánu, které se musí uskutečnit v co nejkratší době. Dále je naším cílem vytvoření příznivých podmínek k podnikání a turismu v obci, podpora organizací pracujících s dětmi a mládeží a také kulturních a sportovních akcí.


Samozřejmostí je průhledné a efektivní hospodaření obce, maximální využití dotačních prostředků a smysluplné nakládání s nimi. Chceme také podniknout kroky ke zlepšení životního prostředí v obci a k lepší informovanosti občanů. V současné době bohužel Jistebnický zpravodaj slouží spíše jako nástroj pro samochválu autorů článků a vyřizování osobních sporů. Problematika informovanosti se týká také internetových stránek obce, které jsou naprosto nevyhovující.

Těšíme se na Vaši účast ve volbách a předem děkujeme za Váš hlas.

Bc. Jan Šobra