pátek 12. listopadu 2010

Poděkování voličům

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem voličům, kteří nám ve volbách do zastupitelstva obce odevzdali své hlasy. Jako nově kandidující subjekt nás těší, že jsme u voličů nepropadli. Naopak, náš výsledek je srovnatelný hned se třemi zavedenými skupinami kandidátů.

Do zastupitelstva obce byl z naší kandidátní listiny zvolen jeden kandidát - Pavel Šimák. Jelikož paralelně s volbami absolvoval zkoušky pro insolvenční správce, je pro něj tato funkce neslučitelná s funkcí zastupitele. Z tohoto důvodu byl nucen  odstoupit a jeho místo zaujme první náhradník - Jan Šobra. Co se počtu získaných mandátů týče, jsme oproti původním optimistickým očekáváním (1 až 3 mandáty) víceméně spokojeni. Při pohledu na složení zastupitelstva je jasné, že bude téměř nemožné vůbec zavést diskuzi k některým bodům z našeho programu. I přesto Vás chceme ujistit, že se o dění v obci dále budeme zajímat. Informace a komentáře na toto téma budeme zveřejňovat na internetových stránkách www.jistebnice.com. Ještě jednou děkujeme za Vaši přízeň. 

SNK 5J

Žádné komentáře: