úterý 30. listopadu 2010

SEKS vánoční stromek 2010

28.11. uspořádal Spolek Emancipovaných Kluků Sympaťáků slavnostní rozsvícení vánočního stromu. K této akci se rozhodli po zhodnocení předchozích vánočních výzdob našeho náměstí, nejednalo se určitě o nějakou „truc“ akci obci, ale  měli jsme zato, že si Jistebnice krásný strom zaslouží.

Oslovili jsem sponzory a od nich získali téměř 25 000 korun, kasičky po obchodech obsahovaly téměř 3400 korun.
Osvětlení a výzdoba stromu stála 28 114 korun.
 
Jsme spokojeni s účastí občanů na slavnostním rozsvícení a jsme si vědomi, že je ještě mnoho co zlepšovat (např. ozvučení). Tedy příští léta.

Trochu nás mrzí, že obec považuje  strom pouze za „SEKS“ strom a ozdobili si opět svůj vlastní. Myslíme si, že by vyzdobená radnice výzdobu našeho náměstí velmi umocnila a byla by občany velmi oceněná, než malý stromek v parku.

S pozdravem SEKSu zdar

Luboš Kunovský


foto: Ondřej "Kullda" Maňák

pátek 12. listopadu 2010

Poděkování voličům

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem voličům, kteří nám ve volbách do zastupitelstva obce odevzdali své hlasy. Jako nově kandidující subjekt nás těší, že jsme u voličů nepropadli. Naopak, náš výsledek je srovnatelný hned se třemi zavedenými skupinami kandidátů.

Do zastupitelstva obce byl z naší kandidátní listiny zvolen jeden kandidát - Pavel Šimák. Jelikož paralelně s volbami absolvoval zkoušky pro insolvenční správce, je pro něj tato funkce neslučitelná s funkcí zastupitele. Z tohoto důvodu byl nucen  odstoupit a jeho místo zaujme první náhradník - Jan Šobra. Co se počtu získaných mandátů týče, jsme oproti původním optimistickým očekáváním (1 až 3 mandáty) víceméně spokojeni. Při pohledu na složení zastupitelstva je jasné, že bude téměř nemožné vůbec zavést diskuzi k některým bodům z našeho programu. I přesto Vás chceme ujistit, že se o dění v obci dále budeme zajímat. Informace a komentáře na toto téma budeme zveřejňovat na internetových stránkách www.jistebnice.com. Ještě jednou děkujeme za Vaši přízeň. 

SNK 5J

pondělí 8. listopadu 2010

Komentář

Vážení spoluobčané,

dovolte i mně, abych využil příležitosti vydání těchto Listů a vyjádřil se k dění v obci. Myslím si, že na stránkách oficiálního Obecního zpravodaje to není možné, neboť je cenzurován. Způsob, kterým zneužil pan Mašek oficiální obecní tiskovinu, hrazenou z našich peněz, k propagaci pouze svojí strany a osoby a k napadání lidí kandidujících na jiných kandidátkách, považuji za krajně nechutný. Pro mne osobně je to zklamání o to větší, že jsem kdysi panu Maškovi do funkce starosty pomáhal. V minulosti jsem se mnohokrát zamýšlel nad tím, proč se všichni lidé, kteří se posadí na starostenskou židli, tak výrazně změní. Je to samozřejmě dáno volebním systémem, který způsobuje závislost lidí na funkci s platem, na jaký by jinak těžko dosáhli. Je třeba si uvědomit, že do funkce starosty nekandidují lidé, kteří na to mají předpoklady, ale lidé, kteří jsou, jak se říká lidově, ochotni do toho jít. Nejsme ve Švýcarsku, kde funkce starosty je čestná a pouze symbolicky placená a jsou do ní voleni občané, kteří ve svém životě něčeho dosáhli a jsou finančně zabezpečeni.

Sledoval jsem předvolební dění v obci a nezasahoval jsem do něj. Věděl jsem, že o výsledcích voleb rozhodují vždy občané okolních obcí a znal jsem schopnosti pana Maška dělat politiku se všemi jejími špinavostmi. V předposledním Zpravodaji před volbami šikovně napadl (aniž ho jmenoval) Zdeňka Tkadlece, jehož příznivci pak vedli na internetových stránkách diskuzi s občasným vyjádřením názoru na působení pana Maška ve funkci. Ten pak vytvořil pocit ohrožení nejen své osoby, ale hlavně pocit ohrožení zájmů okolních obcí, které jiný člověk než pan Mašek hájit prostě nebude (toto zde v minulosti již také bylo). Pan Mašek pak v posledním Zpravodaji před volbami napadl ubohým způsobem Bohunku Mrzenovou, sužovanou zdravotními problémy, jenom proto, že měla jiný názor na pořízení židlí do KD Jistebnice a Tondu Kolihu za to, že se nechal přemluvit, aby kandidoval. To byl také poslední důvod, který mě vedl k napsání těchto řádků. Lidé nemají paměť, takže dnes si již nevzpomínají, z jakých pohnutek kdysi pan Mašek kandidoval a proti komu a jakým způsobem.

Za léta svého působení ve funkci zastupitele jsem strávil stovky hodin na schůzích rady nebo zastupitelstva s nulovým efektem. Je to pro mne životní zkušenost a tento čas považuji za zbytečně ztracený. Ve své práci jsem zvyklý vidět výsledky, v zastupitelstvu jsem směl vidět pouze výsledky práce starostů, nikdo jiný je mít nemohl. Nejlépe hodnoceni byli vždy ti zastupitelé, kteří neměli žádné vlastní názory a souhlasili bezvýhradně se starostovými. Odmítám přijímat většinové názory, ponechám si svoje. Neumím dělat politiku, kde si výsledky práce hodnotí sám ten, kdo ji vykonává a neúspěchy vždy na někoho nebo na něco svede. V podnikání něco takového není možné. Jsem rád, že jsem přežil všechny ty nekonečně nudné večery s monotónními přednáškami o ničem. Proto jsem také v zastupitelstvu předčasně skončil.

Co nás v nadcházejícím období asi čeká. Určitě ještě utužení autoritativního, někdy až diktátorského způsobu řízení obce, téměř jednotně hlasující zastupitelstvo. Absence opozice a jiného pohledu na předkládané řešení problémů obce zcela jistě způsobí realizaci problémových akcí, které budou zpočátku předkládány jako pro obec velmi výhodné. Určitě se nedá čekat podpora žádných rozvojových aktivit, příprava pozemků pro individuální výstavbu, ani podpora podnikání. Kasárna budou pronajata maximálně hasičům nebo zde bude realizována odměna za podporu ve volbách. Obec projí zbytek peněz za byty, lesy jsou vydrancovány (upozorňuji, že nejen proto jsem nehlasoval pro poslední dva rozpočty, ani pro nákup lesní techniky). Bude trvale pěstován obraz nepřítele, na kterého se hodí všechny neúspěchy. Bude se pokračovat v okrašlování okolních osad, zatímco v Jistebnici se bude moci dělat pouze to, co je společné – škola, DPS, zdravotní středisko, zastávky, WC na hřbitově apod. Byl by zázrak, kdyby se podařilo dostat Kulturní dům v Jistebnici na úroveň toho posledního osadního domku. Pokud se v Jistebnici něco udělá pro občany, tak místo čtyř čističek jedna. Vzhledem k tomu, že se připravuje stavba čističky v Božejovicích, dá se říci, že se v následujícím období budeme hrabat ve fekáliích. Tyto investice nechť posoudí noví zastupitelé i s jejich přínosem pro obec. Čekají nás rozsvícená okna radnice dlouho do noci, což občané jistě velmi ocení, zatímco já to považuji za největší selhání člověka ve funkci.

S výsledky voleb nemám problém a plně je respektuji. Gratuluji občanům okolních obcí k drtivému vítězství a přeji jim, aby nadcházející období bylo pro ně úspěšné. Občanům Jistebnice bych chtěl vzkázat, že pokud jsou s něčím nespokojeni, tak se budou muset dát dohromady dříve, než pár dní před volbami.

Miroslav Kubec